Vereniging Onbeperkt Lezen werkt nauw samen met stichting Fonds XL. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van lezen door mensen met een visuele beperking en voorts van al hetgeen in de ruimste zin hiermee verband houdt. 

Fonds XL draagt bijvoorbeeld bij aan de XL-versie van het CPNB kinderboekenweekgeschenk én aan de XL-versie van de CPNB actie Nederland Leest.

Projecten en initiatieven die aansluiten op de statutaire doelstelling van de stichting kunnen via onderstaand formulier een aanvraag indienen. Aanvragen worden per kwartaal beoordeeld en getoetst aan het beschikbare jaarbudget en statutaire doelstelling.

2023 Aanvraagformulier FONDSXL

Bestuur

  • Mw. J.A.B. (Hanca) Leppink, voorzitter 
  • Mw. M.M.C.M. (Monique) Oudshoorn - van Egmond, secretaris 
  • Dhr. R.  (Ronald) Spanier, penningmeester

Beloningsbeleid

N.v.t.

RSIN-nummer

802002158

KVK-nummer

41158039

Documenten

Statuten Fonds XL

Activiteitenverslag 2021 St. Fonds XL

Jaarrekening 2021 St. Fonds XL

Beleidsplan 2022 - 2024 Stichting Fonds XL