Blinden en slechtzienden richten zich vandaag tot de Koninklijke Bibliotheek met Manifest “behoud volwaardige leesvoorziening voor kranten en tijdschriften”

Persbericht

18 oktober 2023

Blinden en slechtzienden richten zich vandaag tot de Koninklijke Bibliotheek met Manifest “behoud volwaardige leesvoorziening voor kranten en tijdschriften”


Blinden en slechtzienden in de kou gezet

Het Manifest is een pleidooi voor het behoud van een volwaardige leesvoorziening voor kranten en tijdschriften. De blinde en slechtziende lezers voelen zich in de kou gezet na een bericht van Bibliotheekservice Passend Lezen dat het vertrouwde en goed werkende leesprogramma voor kranten en tijdschriften per 19 oktober 2023 definitief wordt vervangen door een nieuw programma. Dit nieuwe programma biedt echter niet dezelfde gebruikersvriendelijke functionaliteiten als het tot nu toe gebruikte XML-programma.

Geen gehoor bij Bibliotheekservice Passend Lezen

Passend Lezen heeft geen gehoor gegeven aan de vele bezwaren en verbetersuggesties van lezers, die de nieuwe versie, de zogenaamde Online Player, hebben uitgeprobeerd. Bemiddeling via belangenvereniging Vereniging Onbeperkt Lezen leverde ook niets op.
Bibliotheekservice Passend lezen blijft benadrukken dat ‘het XML-programma toch echt per 19 oktober 2023 definitief verdwijnt’. Wel is aangeboden om met een delegatie van ontevreden lezers in een gesprek nog een keer uit te leggen waarom het niet anders kan. De blinde en slechtziende klanten vinden een dergelijk gesprek niet zinvol en zien geen andere uitweg dan de hulp van de subsidieverstrekker van de sector Aangepast Lezen, de Koninklijke Bibliotheek, in te roepen.

Koninklijke Bibliotheek gevraagd om actie

Via het manifest, ondertekend door 28 gebruikers van het leesprogramma, wordt de Koninklijke Bibliotheek gevraagd in actie te komen en een oplossing te vinden voor het dringende verzoek van de lezers dat de uitfasering van het huidige XML-leesprogramma wordt uitgesteld tot er een volwaardig alternatief beschikbaar is.
------------------------------------------------------------------------

Contactadres Manifest Behoud volwaardige leesvoorziening voor kranten en tijdschriften voor blinden en slechtzienden:

Vereniging Onbeperkt Lezen
Postbus 97603 - 2509 GA - DEN HAAG tel. 070- 26 29 294
Email: info@onbeperktlezen.nl

Vereniging Onbeperkt Lezen is dé belangenvereniging voor mensen die om te kunnen lezen aangewezen zijn op aangepaste leesvormen, zoals gesproken, digitale tekst, braille en grote letterdruk. Via projecten en activiteiten proberen we enerzijds kinderen en volwassenen te ondersteunen bij hun vraag naar aangepaste leesvormen en anderzijds publieke aandacht te vragen voor nut en noodzaak van aangepaste leesvormen. Onze missie: Onbeperkt Lezen.