Om de missie Onbeperkt Lezen te realiseren werkt de Vereniging samen met andere organisaties en particuliere initiatiefnemers.

De samenwerking komt tot uiting in verschillende constructies of projecten:

Fonds XL

Fonds XL is een klein Fonds dat de uitgave van lectuur in grote letters bevordert.

Vereniging Onbeperkt Lezen werkt nauw samen met stichting Fonds XL. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van lezen door mensen met een visuele beperking en voorts van al hetgeen in de ruimste zin hiermee verband houdt.

Fonds XL draagt bijvoorbeeld bij aan de XL-versie van het CPNB kinderboekenweekgeschenk én aan de XL-versie van de CPNB actie Nederland Leest.

Projecten en initiatieven die aansluiten op de statutaire doelstelling van de stichting kunnen via onderstaand formulier een aanvraag indienen. Aanvragen worden per kwartaal beoordeeld en getoetst aan het beschikbare jaarbudget en statutaire doelstelling.

2023 Aanvraagformulier FONDS XL

Bestuur Fonds XL


Mw. J.A.B. (Hanca) Leppink, voorzitter
Mw. M.M.C.M. (Monique) Oudshoorn - van Egmond, secretaris
Dhr. R. (Ronald) Spanier, penningmeester

Beloningsbeleid

N.v.t.

RSIN-nummer802002158KVK-nummer41158039

Documenten

Statuten Fonds XL

Activiteitenverslag Fonds XL 2022

Jaarrekening 2022 St. Fonds XL

Overzicht baten en lasten 2022

Braille-Autoriteit

De Braille-Autoriteit is een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband voor de waarborging en standaardisatie van het braille-alfabet in het Nederlands taalgebied.

Overige projecten met derden