Informatie Fonds XL

Stichting Fonds XL heeft ten doel het bevorderen van lezen door mensen met een visuele beperking en voorts van al hetgeen in de ruimste zin hiermee verband houdt.

Strategie

Zij tracht dit doel te bereiken door het ondersteunen van projecten en initiatieven ter bevordering van het lezen.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van lezen door mensen met een visuele beperking en voorts van al hetgeen in de ruimste zin hiermee verband houdt.

Bestuur

Mw. J.A.B. Leppink, voorzitter / Mw. M.M.C.M. Oudshoorn - van Egmond, secretaris / Dhr. R. Spanier, penningmeester

Beloningsbeleid

N.v.t.

RSIN-nummer

802002158

KVK-nummer

41158039

Documenten

Actueel beleidsplan 2019-2021

Jaarverslag 2019

Financiƫn 2019