Vereniging Onbeperkt Lezen werkt nauw samen met stichting Fonds XL. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van lezen (in grootletterdruk) door mensen met een visuele beperking. Fonds XL draagt bijvoorbeeld jaarlijks bij aan de XL-versie van het CPNB Kinderboekenweekgeschenk én aan de XL-versie van de CPNB-actie Nederland Leest.

Projecten en initiatieven die aansluiten op de statutaire doelstelling (het bevorderen van lezen bij blinden en slechtzienden) van de stichting kunnen via onderstaand formulier een aanvraag indienen. Aanvragen worden per kwartaal beoordeeld en getoetst aan het beschikbare jaarbudget en statutaire doelstelling.

2023 Aanvraagformulier FONDSXL

Bestuur

  • Mw. J.A.B. (Hanca) Leppink, voorzitter 
  • Mw. M.M.C.M. (Monique) Oudshoorn - van Egmond, secretaris 
  • Dhr. R.  (Ronald) Spanier, penningmeester

Beloningsbeleid

N.v.t.

RSIN-nummer

802002158

KVK-nummer

41158039

Documenten

Statuten Fonds XL

Activiteitenverslag 2022 St. Fonds XL

Jaarrekening 2022 St. Fonds XL

Overzicht baten en lasten 2022