Steunstichtingen van Vereniging Onbeperkt Lezen

Stichting Vrienden van Onbeperkt Lezen

Doel: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de lectuur- en informatievoorziening voor blinden en slechtzienden en andere bij het lezen gehandicapten, in de eerste plaats door het steunen van de Vereniging Onbeperkt Lezen.

Kvk nummer: 41158652 RSIN-nummer 805250505 

Beleidsplan St. Vrienden van Onbeperkt Lezen 2018-2020

Staat van baten en lasten over 2019

Overzicht bestedingen Stichting Vrienden van Onbeperkt Lezen

 

Stichting Bouwfonds van Vereniging Onbeperkt Lezen

Doel: het verlenen van steun aan de Vereniging Onbeperkt Lezen.

Kvk nummer: 41151032 RSIN-nummer 805250426 

Beleidsplan St Bouwfonds van Vereniging Onbeperkt Lezen 2018-2020

Staat van baten en lasten over 2019

Overzicht bestedingen Stichting Bouwfonds van Vereniging Onbeperkt Lezen