Fonds Onbeperkt Lezen

Onze Vereniging heeft sinds 2007 al heel wat projecten en initiatieven helpen realiseren zoals Leesfeesten voor blinde en slechtziende kinderen, de uitgave van een boek over het leren van braille, het stimuleren van speciale boeken voor mensen met afasie, enz. Vanuit de vereniging zijn veel mooie doelen bereikt maar we willen graag meer dan alleen ideeën en initiatieven vanuit de achterban stimuleren. Daarom is er nu een stimuleringsfonds opgericht. Met dit stimuleringsfonds kunnen organisaties worden ondersteund die de ambitie hebben lezers met een visuele beperking dezelfde toegang te bieden tot lectuur en informatie als lezers zonder leesbeperking.

Wat willen we bereiken met het stimuleringsfonds?
Met het Fonds Onbeperkt Lezen willen we verkennen of er in Nederland projecten gestimuleerd kunnen worden op het gebied van leesbevordering voor mensen met een visuele of andere leesbeperking. Het gaat hier om projecten waarmee grote stappen kunnen worden gezet in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van lectuur en informatie van de doelgroep. De eerste fase van het project Fonds Onbeperkt Lezen loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024.

Voorwaarden en aanvragen

Fonds Onbeperkt Lezen biedt financiële ondersteuning aan eenmalige of meerjarige projecten die streven naar een groter en toegankelijker aanbod van lectuur en informatie voor mensen met een visuele beperking en/of worden opgezet in het kader van “leesbevordering van mensen met een visuele of andere leesbeperking". 
Sinds 1 juli 2023 kunnen aanvragen ter beoordeling worden voorgelegd. Hiervoor kan het inschrijfformulier van deze website worden gedownload.  Belangrijk is dat:

  • Het project is onderbouwd met een omschrijving, doelstelling, stappenplan en financiële verantwoording
  • In de projectbeschrijving wordt uitgelegd waarom dit niet vanuit eigen middelen kan worden gefinancierd
  • In de projectbeschrijving wordt toegelicht hoe met het project de toegankelijkheid van lectuur en informatie voor de doelgroep 'mensen met een leesbeperking' duurzaam kan worden verbeterd.

Aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden direct afgewezen. Aanvragen die wel voldoen aan de voorwaarden worden besproken en beoordeeld. Aan aanvragen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Hier vindt u het het Aanvraagformulier financiering projecten

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, neem dan contact met ons op via info@onbeperktlezen.nl of 070-26 29 294.