Fonds Onbeperkt Lezen; een experiment

Met Fonds Onbeperkt Lezen willen we ontdekken of we de beschikbaarheid van toegankelijke lectuur en informatie in Nederland verder kunnen stimuleren.

Mensen met een visuele, een cognitieve of motorische beperking of dyslexie willen wij op die manier helpen met het verkrijgen van een gelijkwaardiger toegang tot dezelfde bronnen van taal, kennis, cultuur en educatie als mensen die geen leeshandicap hebben. Dit in het belang van hun persoonlijke ontplooiing, maatschappelijke integratie en culturele participatie.

Fonds Onbeperkt Lezen gaat gedurende 2023 en 2024 als experiment van start en biedt financiĆ«le ondersteuning aan eenmalig of meerjarig projecten die: 

- structurele oplossingen bieden

- in partnerverband worden uitgevoerd.

Vanaf 1 juli kunnen twee keer per jaar aanvragen ter beoordeling worden voorgelegd. 

Er zijn 3 inschrijfmomenten:

voor 1 oktober 2023

voor 1 april 2024

voor 1 oktober 2024

Het aanvraagformulier wordt momenteel voorbereid en is vanaf 1 juli downloadbaar op deze site.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, neem dan contact met ons op:

info@onbeperktlezen.nl of 070-2629294