Projecten vanuit de Vereniging

Ledendag

Naar het idee van één van de leden is vanaf 2017 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering onderdeel van een breder programma voor de leden op de zogenaamde Ledendag geworden. In 2017 is de eerste ervaring opgedaan met de Ledendag met het thema “Kijk op taal”. De Ledendag kreeg in 2018 een vervolg een boeiend thema rondom het Hoorspel. Er waren voordrachten van de stichting Hoorspel.nu 

Boek op Verzoek

Boek op Verzoek is inmiddels een jaarlijks terugkerende actie van de Vereniging. Dit project omvat het op verzoek van leden produceren van een boektitel in de gewenste leesvorm in het geval deze niet is opgenomen (of geproduceerd gaat worden) de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen. Er is budget voor vijf titels per jaar. Een onafhankelijke jury beoordeelt de aanvragen en kiest de vijf titels. 

Ledengeschenk

In het kader van ledenbinding biedt de Vereniging haar leden jaarlijks een geschenk aan in de vorm van een bewaarexemplaar audioboek (meestal een bijzondere uitgave of productie zoals hoorspel). 

Leesbevordering volwassenen met dyslexie

Vereniging Onbeperkt Lezen wil volwassenen met dyslexie stimuleren te gaan lezen. Door gericht informatie en advies te bieden, bijvoorbeeld over aangepaste leesvormen en hulpmiddelen, willen wij de drempel om te gaan lezen verlagen. Om de pr hierover te ondersteunen is in 2017 door BBK een filmpje gemaakt dat zich speciaal richt op deze doelgroep en hun leesproblemen. Naast het filmpje is ook een geschreven en gesproken dagboek gemaakt van een fictieve persoon. 

Afasie en Lezen

De pilot Afasie en Lezen - het lenen van speciale boeken in combinatie met een audio-cd - heeft gelopen in twee bibliotheken (Haarlemmermeer en Den Bosch).