Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Meer informatie Ja Nee

Projecten vanuit de Vereniging

 

Ledendag

Naar het idee van één van de leden is vanaf 2017 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering onderdeel van een breder programma voor de leden op de zogenaamde Ledendag geworden. In 2017 is de eerste ervaring opgedaan met de Ledendag met het thema “Kijk op taal”.De Ledendag krijgt in 2018 een vervolg met opnieuw een boeiend thema en boeiend programma.

Schrijversdag

In 2017 stond onze tweejaarlijkse Schrijversdag weer gepland, die altijd wordt gehouden in of rond de Boekenweek. De dag was wederom een groot succes. Er waren in totaal 140 personen aanwezig. De opzet was deze keer iets anders. Gezocht is naar meer betrokkenheid bij de schrijvers, onder meer door een andere opstelling van de zaal. De leden van de werkgroep Schrijversdag hadden een grotere inbreng en namen deel aan het gesprek op het podium. Eind 2018 zal de volgende Schrijversdag (maart 2019) worden voorbereid.

Boek op Verzoek

Boek op Verzoek is inmiddels een jaarlijks terugkerende actie van de Vereniging. Dit project omvat het op verzoek van leden produceren van een boektitel in de gewenste leesvorm in het geval deze niet is opgenomen (of geproduceerd gaat worden) de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen. Er is budget voor vijf titels per jaar. Een onafhankelijke jury beoordeelt de aanvragen en kiest de vijf titels. In 2017 zijn 5 titels in productie gesproken boek gegeven bij de CBB.

Ledengeschenk

In het kader van ledenbinding biedt de Vereniging haar leden jaarlijks een geschenk aan in de vorm van een bewaarexemplaar audioboek (meestal een bijzondere uitgave of productie zoals hoorspel).

Leesbevordering van de slechtziende en blinde jeugd

Met ingang van 2017 is het project “mijn leeswens” gestart om jaarlijks vier jeugdboeken te laten produceren. Doel is de jeugd enthousiast te maken om (meer) te gaan lezen. In het najaar van 2017 komt een eerste uitgave van “jeugdberichten” met informatie, een interview en eventuele tips over aangepaste leesvormen voor de jeugd. Deze uitgave moet twee keer in het jaar gaan verschijnen, in het voor- en najaar. De Vereniging zal initiatieven vanuit het onderwijs om leesfeesten te organiseren (financieel) blijven ondersteunen.

Leesbevordering volwassenen met dyslexie

Vereniging Onbeperkt Lezen wil volwassenen met dyslexie stimuleren te gaan lezen. Door gericht informatie en advies te bieden, bijvoorbeeld over aangepaste leesvormen en hulpmiddelen, willen wij de drempel om te gaan lezen verlagen. Om de pr hierover te ondersteunen is in 2017 door BBK een filmpje gemaakt dat zich speciaal richt op deze doelgroep en hun leesproblemen. Naast het filmpje is ook een geschreven en gesproken dagboek gemaakt van een fictieve persoon. In het najaar van 2017 is een pr-actie gepland om het filmpje te gaan promoten via de sociale media.

Afasie en Lezen

In de komende beleidsperiode zal de pilot in de twee bibliotheken in Haarlemmermeer en ’s Hertogenbosch doorlopen. Doel van dit project is te onderzoeken of het aanbieden van een boek gecombineerd met cd met gesproken tekst in de bibliotheek, het lezen bij mensen met afasie bevordert. De pilot zal worden geëvalueerd met de projectgroep Afasie en Lezen, waarin naast Vereniging Onbeperkt Lezen ook afgevaardigden van ProBiblio, Bibliotheekservice Passend Lezen en Dedicon zitting hebben. Op basis van de ervaringen worden eventuele vervolgstappen gezet. Het is de bedoeling dat het project wordt overgenomen door meer bibliotheken en dat op de Vereniging een beroep kan worden gedaan voor de meerkosten van het invoegen van een cd met gesproken tekst.