Projecten vanuit de Vereniging

Ledendag

Naar het idee van één van de leden is vanaf 2017 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering onderdeel van een breder programma voor de leden op de zogenaamde Ledendag geworden. In 2017 is de eerste ervaring opgedaan met de Ledendag met het thema “Kijk op taal”. De Ledendag kreeg in 2018 een vervolg een boeiend thema rondom het Hoorspel. Er waren voordrachten van de stichting Hoorspel.nu 

Schrijversdag

In 2017 stond onze tweejaarlijkse Schrijversdag weer gepland, die altijd wordt gehouden in of rond de Boekenweek. De dag was wederom een groot succes. Er waren in totaal 140 personen aanwezig. De opzet was deze keer iets anders. Gezocht is naar meer betrokkenheid bij de schrijvers, onder meer door een andere opstelling van de zaal. De leden van de werkgroep Schrijversdag hadden een grotere inbreng en namen deel aan het gesprek op het podium. De volgende Schrijversdag  zal plaatsvinden op zaterdag 9 maart 2019 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. Leden kunnen zich aanmelden via de email.

Boek op Verzoek

Boek op Verzoek is inmiddels een jaarlijks terugkerende actie van de Vereniging. Dit project omvat het op verzoek van leden produceren van een boektitel in de gewenste leesvorm in het geval deze niet is opgenomen (of geproduceerd gaat worden) de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen. Er is budget voor vijf titels per jaar. Een onafhankelijke jury beoordeelt de aanvragen en kiest de vijf titels. 

Ledengeschenk

In het kader van ledenbinding biedt de Vereniging haar leden jaarlijks een geschenk aan in de vorm van een bewaarexemplaar audioboek (meestal een bijzondere uitgave of productie zoals hoorspel). In 2018 was dat het hoorspel Camille Claudel.

Leesbevordering van de slechtziende en blinde jeugd

Met ingang van 2017 is het project “mijn leeswens” gestart om jaarlijks vier jeugdboeken te laten produceren. Doel is de jeugd enthousiast te maken om (meer) te gaan lezen. In 2017 subsidieerde de vereniging een uitgave van een Jeugdboekenkrant - met nieuwe jeugdboeken - in groteletterdruk en in braille. De Vereniging zal initiatieven vanuit het Cluster 1 onderwijs om leesfeesten (of het uitnodigen van een schrijver in de klas) te organiseren (financieel) blijven ondersteunen. In 2018 is voor het eerst een jeugdledengeschenk (In braille en audio-vorm) geschonken aan de jeugdleden. 

Leesbevordering volwassenen met dyslexie

Vereniging Onbeperkt Lezen wil volwassenen met dyslexie stimuleren te gaan lezen. Door gericht informatie en advies te bieden, bijvoorbeeld over aangepaste leesvormen en hulpmiddelen, willen wij de drempel om te gaan lezen verlagen. Om de pr hierover te ondersteunen is in 2017 door BBK een filmpje gemaakt dat zich speciaal richt op deze doelgroep en hun leesproblemen. Naast het filmpje is ook een geschreven en gesproken dagboek gemaakt van een fictieve persoon. 

Afasie en Lezen

De pilot Afasie en Lezen - het lenen van specaile boeken in combinatie met een audio-cd - loopt tot eind 2018 in de bibliotheek van Den Bosch.