Projecten van de Vereniging

Boek op Verzoek

Boek op Verzoek is een jaarlijks terugkerende actie van de Vereniging. Dit project omvat het op verzoek van leden produceren van een boektitel in de gewenste leesvorm in het geval deze niet is opgenomen (of geproduceerd gaat worden) de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen. Er is budget voor vijf titels per jaar. Een onafhankelijke jury beoordeelt de aanvragen en kiest de vijf titels.

Ontmoetingen met schrijvers (Schrijversdag en online ontmoetingen) In afstemming met de ledenwerkgroep Schrijversdag organiseert Vereniging Onbeperkt Lezen elke twee jaar de Schrijversdag in de Jaarbeurs in Utrecht. Hier treft een grote groep leden elkaar om die dag 3 tot 4 schrijvers te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over het schrijversvak in het algemeen en specifiek over de boeken die ze geschreven hebben.Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om in 2021 de tweejaarlijkse Schrijversdag te organiseren. Sindsdien worden regelmatig online schrijversontmoetingen georganiseerd. Wij doen dit in samenwerking met de Schrijverscentrale.

Voor 2023 is weer een fysieke Schrijversdag gepland. Deze vindt plaats op zaterdag 22 april in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht.

Toekenning en uitreiking braillepluim
Met de braillepluim wil Vereniging Onbeperkt Lezen de aandacht vestigen op het belang van het brailleschrift voor mensen met een visuele beperking. De braillepluim wordt jaarlijks uitgereikt op of rondom 4 januari, de geboortedatum van de uitvinder Louis Braille en tevens Wereldbrailledag. 

Ledengeschenk

In het kader van ledenbinding biedt de Vereniging haar leden jaarlijks een geschenk aan in de vorm van een bewaarexemplaar audioboek (meestal een bijzondere uitgave of productie zoals een hoorspel). In 2019 was het Ledengeschenk het door Erik Scherder zelf ingesproken boek “Hersenen willen lezen”. In 2020 was het Ledengeschenk een unieke hoorspelproductie van de Kersentuin.

Leesbevordering jeugd

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met een leesbeperking gestimuleerd worden om te lezen. Hiervoor werken wij samen met de onderwijsinstellingen van Visio en Bartiméus. De Vereniging stelt financiële middelen beschikbaar om speciaal leesmateriaal te ontwikkelen. Ook biedt de Vereniging financiële ondersteuning bij leesprojecten op school, zoals (online) ontmoetingen met kinderboekenschrijvers. Als kinderen een geliefde boektitel niet in een passende leesvorm kan krijgen, dan zet de Vereniging zich in om dit alsnog mogelijk te maken. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van onze vereniging.

Afasie en Lezen

De vereniging stimuleert voor mensen met afasie het lezen van speciaal geselecteerde boektitels, die gelezen worden in combinatie met een audio-cd. Het plaatsen van een kleine collectie boeken met cd bij twee openbare bibliotheken (Hoofddorp en Den Bosch) heeft niet de gewenste effect gehad. Inmiddels zijn de twee collecties overgeheveld naar twee afasie-centra (Eindhoven en Amsterdam). Mochten er meer afasiecentra interesse hebben in deze boekcollectie, dan is de Vereniging bereid deze te bekostigen.