Projecten van derden

 Impuls aan CPNB actie Nederland Leest

Tijdens de landelijke campagne Nederland Leest wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over één bepaald boek. Leden van de openbare bibliotheek ontvangen dit boek in de maand november. In 2015 is dat een verhalenbundel van A.L. Snijders met een staalkaart van korte verhalen uit de Nederlandstalige geschiedenis. Speciaal in dit jubileumjaar verschijnt er in elke provincie een aparte editie: de Nederland Leest-bundeling, aangevuld met korte verhalen uit de regio. De Vereniging financiert samen met Fonds XL de grote letter editie van de CPNB-actie Nederland Leest.  

Impuls aan CPNB actie Kinderboekenweekgeschenk

De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende week van 10 dagen in september en oktober  ter promotie van het (Nederlandse) kinderboek. Tijdens deze week geven participerende boekwinkels bij besteding van een bepaald bedrag aan kinderboeken  het Kinderboekenweekgeschenk, een uitgave van de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) cadeau. Sinds enkele jaren wordt dit Kinderboekenweekgeschenk ook in een uitgave met een speciaal dyslexie lettertype uitgevoerd, dat verkrijgbaar is bij de speciale kinderboekhandel. De Vereniging bekostigt samen met Fonds XL deze speciale uitgave. 

Braille-Autoriteit

Omdat braille als leesvorm onmisbaar is, is Vereniging Onbeperkt Lezen betrokken bij het oprichten van een braille-autoriteit en het vastleggen van een braillestandaard, die onder meer met een startsubsidie van de Koninklijke Bibliotheek kon worden gerealiseerd.De grote doelstelling is dat er een braille-autoriteit komt voor het Nederlands Taalgebied die onafhankelijk van producenten en hulpmiddelenleveranciers codes voor het gebruik van braille vastlegt en bekendmaakt. Concrete doelen zijn op dit moment het updaten van de 6-punts braillestandaard voor het Nederlandse en Vlaamse taalgebied samen en het uniformeren van regels voor het printen. Later zal tevens aandacht worden besteed aan het invullen van nog ontbrekende standaarden, zoals voor 8-punts braille en voor specifieke vakgebieden als wis-, schei- en natuurkunde. 

Ontwikkeling toegankelijke e-boek-collectie

Tijdens het project  Leesbevordering XL heeft Bartiméus een collectie van 500 e-boeken voor de jeugd opgebouwd. Ze zijn in een zodanig digitaal formaat opgemaakt, dat leerlingen ze kunnen lezen via het algemeen verkrijgbare leesprogramma de Marvin App. Omdat Bartiméus het collectiebeheer geen eigen taak vindt, is na bemiddeling van Vereniging Onbeperkt Lezen gevraagd of de KB dan wel Dedicon deze kan overnemen en er een voor alle kinderen met een leesbeperking een goed toegankelijke e-boek-collectie van te maken.