Projecten en initiatieven van of met andere organisaties

De Vereniging werkt samen met andere organisaties en particuliere initiatiefnemers, waarbij wij door samenwerking en/of financiële steun ontwikkelingen mogelijk maken die passen in de missie Onbeperkt Lezen:

Projecten met andere organisaties:


Project TPub2 (toegankelijk publiceren aan de bron)

Sinds enkele jaren wordt samen met de uitgevers (Mediafederatie), Vivis onderwijs, belangenorganisaties en Dedicon inspanning geleverd om de slag te maken naar toegankelijk publiceren aan de bron. Na een succesvolle eerste fase wordt medio 2021 gestart met een TPUB2, een vervolgproject.
Dit vervolg is van groot belang, temeer omdat met de vaststelling van de European Accessibility Act (EAA) er uiterlijk in 2025 Nederlandse wetgeving van kracht moet zijn over toegankelijkheidseisen voor een groot aantal toepassingsgebieden, waaronder e-books en e-commerce. Voor uitgevers, leveranciers en distributeurs is het daarom urgent om (op tijd) te beginnen met werken aan toegankelijkheid. Met TPUB2 willen we nog meer uitgevers bereiken en we willen de kennis van toegankelijkheid bij iedereen naar een hoger niveau brengen en verankeren in de werkprocessen. Volg de resultaten van het project op: www.inclusiefpubliceren.nl/.

Braille Autoriteit

Het is belangrijk dat er collectief afspraken worden gemaakt over standaarden en richtlijnen voor het brailleschrift. Vereniging Onbeperkt Lezen is daarom actief betrokken bij de oprichting (in 2017) van de Braille Autoriteit voor het Nederlands taalgebied. In de huidige convenantperiode levert Vereniging Onbeperkt Lezen de voorzitter van het Besluitvormend Comité van de Braille Autoriteit. De Braille Autoriteit zorgt o.a. voor actuele en werkbare standaarden en richtlijnen voor het zes- en achtpuntsbraille..

Lees meer op: www.braille-autoriteit.org

Project CPNB-Nederland Leest in grote letter (jaarlijks)

Tijdens de landelijke campagne Nederland Leest worden leden van de openbare bibliotheek uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over één bepaald boek. Leden van de openbare bibliotheek ontvangen dit boek gratis in de maand november. In 2020 was dat het boek “Het zwijgen van Maria Zachea” van schrijfster Judith Koelemeijer. De Vereniging financiert samen met Fonds XL jaarlijks de grote letter editie van het geschenkboek van deze CPNB-actie Nederland Leest.


Project CPNB Kinderboekenweekgeschenk in grote letter van het CPNB

De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende week van 10 dagen in september en oktober ter promotie van het (Nederlandse) kinderboek. Tijdens deze week geven participerende boekwinkels bij besteding van een bepaald bedrag aan kinderboeken het Kinderboekenweekgeschenk, een uitgave van de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) cadeau. Dit Kinderboekenweekgeschenk is ook in een uitgave met grote letters beschikbaar en wordt als geschenk uitgegeven bij de speciale kinderboekhandel. De Vereniging bekostigt samen met Fonds XL deze speciale uitgave.

Realiseren wandelroutes met informatie in braille

Op 4 januari, Wereldbrailledag, is door Vereniging Onbeperkt Lezen de braillepluim 2021 uitgereikt aan Staatsbosbeheer. Meer achtergrondinformatie is te lezen via de volgende link: https://www.onbeperktlezen.nl/nieuws/staatsbosbeheer-ontvangt-braillepluim-voor-toepassing-braille-bij-wandelroute-hoog-buurlo
De voordracht van deze wandelroute Hoog Buurlo van Staatsbosbeheer is vooral ingegeven door de coronatijd, waarin het meer dan ooit belangrijk is om buiten te zijn en te bewegen. Het informatiebord bij de start van de wandelroute is zo uitgevoerd, dat ook blinde en slechtziende wandelaars de informatie kunnen lezen op de voelbare kaart met braille. Het braillepaneel vertelt wat er allemaal te zien is in dit eeuwenoude gehucht. We ontdekten wel dat de route qua informatievoorziening een update nodig heeft. Zo waren er indertijd aparte Daisy-spelers voor de audiotour. Met de huidige technieken is het veel praktischer om de bezoekers via een QR-code het verhaal te laten horen. Zo kan de audio-tour ook beluisterd worden door bezoekers die geen visuele beperking hebben. Het is ook belangrijk dat in het onlangs nieuw geopende informatiecentrum informatie over de route in brailleschrift beschikbaar is. Vereniging Onbeperkt Lezen helpt deze update realiseren.
Daarnaast wordt er op dit moment samen met Dedicon, Staatsbosbeheer en het Bartiméus Fonds gesproken over een tweede wandelroute in de omgeving van Leersum om die geschikt te maken voor mensen met een visuele beperking.

Superleesfeest voor kinderen met een visuele beperking

In het voorjaar van 2021 stond een Superleesfeest voor kinderen met een visuele beperking in ’t Spant te Bussum gepland waarvoor de Vereniging de organisatie op zich zou nemen. Door de coronasituatie kon dit geen doorgang vinden. Het voornemen is het Superleesfeest als het weer mogelijk en haalbaar is alsnog te organiseren. Het moet een groot feest worden waarbij het lezen op andere manieren centraal staat voor kinderen met een visuele beperking in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar.


Projecten van andere organisaties


Pilot Digitale Inclusie in de Bieb voor mensen met een leesbeperking

De Koninklijke Bibliotheek wil weten hoe het huidige stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen burgers met een leesbeperking kan ondersteunen rondom digitale inclusie. Verder wil men uitzoeken hoe verschillende partijen zouden kunnen samenwerken om dienstverlening voor mensen met een leesbeperking aan te kunnen bieden. De betreffende partijen zijn: de Oogvereniging, Vereniging Onbeperkt Lezen, Visio, Bartiméus, SeniorWeb en Bibliotheekservice Passend Lezen.
Deze partijen zijn inmiddels samen met enkele pilot-bibliotheken aan het onderzoeken wat wel en niet mogelijk is. Dit onderzoek in pilotvorm is door de coronasituatie iets vertraagd, maar zal in de tweede helft van 2021 worden uitgevoerd in maximaal 5 bibliotheken. Dit gaat door het organiseren van workshops zoals o.a. het lezen van een e-book, het lezen van de digitale krant, tablettrainingen, beeldbellen. Binnen dit project vervult de Vereniging een klankbordfunctie als het gaat om de wensen en behoeften van de doelgroep.


Alle kinderen moeten kunnen lezen (leesbevordering van kinderen met een visuele beperking)

Onze vereniging heeft als één van de speerpunten leesbevordering bij de jeugd. Omdat kinderen met een visuele beperking vaak zijn aangewezen op aangepaste leesvormen en daarom een beroep moeten doen op speciale voorzieningen ondersteunen wij initiatieven en wensen in dit kader. Voorbeelden:

De Vereniging heeft twee keer een speciale jeugdkrant (in grote letters en in braille) gefinancierd ter promotie van het lezen vaan aangepaste lectuur. Met deze krant worden kinderen en hun ouders/verzorgers actief geïnformeerd over de collectie jeugdboeken voor blinde en slechtziende kinderen bij Bibliotheekservice Passend Lezen. In 2020 deed Bibliotheekservice Passend Lezen geen beroep op de Vereniging om deze krant opnieuw uit te brengen.

Ondersteunen van het initiatief van Visio Onderwijs om speciale brailleleerboeken te realiseren voor blinde en zeer slechtziende kinderen met een meervoudige beperking. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van voorwerpen en aanvullend oefenmateriaal. In totaal 4 boektitels zijn in de maak (oplage 25 stuks).

Het financieel mogelijk maken van online ontmoetingen met kinderboekenschrijvers

Promotie van het Makkelijk Lezen Plein in de Openbare Bibliotheek

In Nederland zijn veel kinderen die vanwege een leesbeperking, zoals dyslexie of een taalachterstand, moeite hebben met lezen. Wij vinden het belangrijk dat bij deze kinderen het lezen wordt bevorderd en het leesplezier wordt vergroot. Schrijver Léon Biezeman heeft hiervoor een plan gemaakt en dat gaan wij als Vereniging Onbeperkt Lezen ondersteunen.. Het idee is om de kinderen te stimuleren en hiervoor het Makkelijk Lezen Plein (MLP) in hun bibliotheek te bezoeken. Een Makkelijk Lezen Plein (MLP) is een speciale voorziening op de jeugdafdeling van de bibliotheek voor kinderen die niet zo van lezen houden of daar moeite mee hebben. Door een – voor deze doelgroep - geschikte en aantrekkelijke collectie frontaal te presenteren op thema’s en onderwerpen, hebben kinderen beter overzicht en kunnen ze makkelijker een leuk boek zoeken en vinden.
Doel van dit project is meer bekendheid geven aan het plein, maar ook om de lezertjes een hart onder de riem steken en ze met het gratis boek Hein en het Makkelijk Lezen Plein te laten zien hoe leuk lezen kan zijn. Dit is een kinderboek met de titel Hein en het Makkelijk Lezen Plein, geschreven door Léon Biezeman, waarin veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met lezen en de passie die ook zij hiervoor hebben of kunnen ontwikkelen.
De doelgroep betreft kinderen van ongeveer 7 t/m 12 jaar.
Het boek komt zowel in kleurendruk versie (oplage 2.000 stuks) beschikbaar als ook in een e-boek. Hiervoor gebruiken we het toegankelijke e-Pub3 formaat. EPUB3-bestanden zijn op iedere gewenste manier te lezen: met een brailleleesregel, tekst-naar-spraak, een grotere schermweergave of met een makkelijker leesbaar lettertype.


.