Projecten van Vereniging Onbeperkt Lezen

 

Projecten van de Vereniging

De Vereniging  werkt samen met de leden aan een heldere, toegankelijke dienstverlening met verschillende leesvormen van goede kwaliteit. De lezers met een leesbeperking willen een even grote keuze in titels als in gewone, gedrukte lectuur. Om de leden van de Vereniging van zoveel mogelijk zelf actief te betrekken bij het beleid, zijn werkgroepen van leden naar verschillende activiteiten samengesteld. De ideeën van de leden, die worden geïnventariseerd op onze jaarlijkse ledenvergaderingen, vormen de basis voor de uitvoering van onze missie en doelstelling in projecten. Lees meer

Projecten van derden

De Vereniging werkt samen met andere organisaties, bijvoorbeeld met de de CPNB in de actie "Nederland Leest" waarbij de Vereniging samen met Fonds XL zorgt voor een gratis groteletterversie van het actieboek in de bibliotheken. Lees meer