Werkgroepen bij Vereniging Onbeperkt Lezen

De Vereniging werkt samen met de leden aan een heldere, toegankelijke dienstverlening met verschillende leesvormen van goede kwaliteit. De lezers met een leesbeperking willen een even grote keuze in titels zoals die beschikbaar in de reguliere boekhandel.. 

Om de leden van de Vereniging zoveel mogelijk zelf actief te betrekken bij het beleid, zijn werkgroepen van leden naar verschillende activiteiten samengesteld. 

Ook ideeën en voorstellen van de leden, die worden geïnventariseerd op onze jaarlijkse ledenvergaderingen, vormen de basis voor de uitvoering van onze missie en doelstelling in projecten.

Werkgroep Braille Kwaliteit en Kennisbewaking
De werkgroep waakt over de kwaliteit van de door de producenten gemaakte brailleboeken en tijdschriften en onderhoudt contacten over de brailledienstverlening, bijvoorbeeld over de klachtenregistratie en terugmelding hierover.

Werkgroep Braille Educatie en Promotie
De werkgroep Braille Educatie is in het leven geroepen om het lezen en leren van braille te stimuleren en promoten bij de jeugd en volwassenen. Daarnaast wil de werkgroep dat de zichtbaarheid van braille in het dagelijks leven wordt bevorderd.

Werkgroep Audio
Deze werkgroep wisselt ervaringen uit met de dienstverlening van het gesproken boek. Zo wil men eenduidigheid in de wijze waarop gesproken boeken worden aangeboden door de verschillende dienstverleners en wil men de vindbaarheid vergroten van het aanbod. 

Werkgroep Schrijversdag
De werkgroep Schrijversdag komt  bijeen om de Schrijversdag, die één keer per twee jaar wordt gehouden, voor te bereiden. Zo worden de schrijvers voorgedragen die vervolgens uitgenodigd worden om aan deze dag   deelnemen.

Deze werkgroep draagt ook de schrijvers voor die geselecteerd worden voor de online schrijversbijeenkomsten