Organisatie

Het bestuur

Het bestuur is gekozen door de algemene ledenvergadering. Binnen het bestuur is voldoende kennis en ervaring aanwezig op het gebied van de lectuurvoorziening, leeshandicaps, taal, cultuur, educatie, sociale en maatschappelijke betrokkenheid, financiën en organisatie. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor het bijwonen van vergaderingen wordt een bescheiden vacatiegeld uitbetaald en onkosten worden vergoed.  Het bestuur is als volgt samengesteld: 

  • Dhr. C. Verkleij (Clen), interim voorzitter
  • Mw. M.A.A. de Graaf, penningmeester
  • Mw. M.J. (Marga) Allin, secretaris
  • Mw. S.D. (Suzanne) Meeuwissen 
  • Dhr. M.C.W. Janssen (Marcel)

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau in Den Haag voert onder leiding van de directeur projecten uit, organiseert evenementen en ondersteunt het bestuur en de (leden) werkgroepen. Op het verenigingsbureau kan men ook terecht voor informatie en advies op het gebied van aangepast lezen, over het lidmaatschap of donateurschap, de diverse activiteiten en publicaties. Telefoon: 070 26 29 29 4 of mail ons.

Drs. M.M.C.M. (Monique) Oudshoorn-van Egmond (directeur)

Q.J.J. (René) Vink (beleidsmedewerker)

Overige gegevens

Jaarverslag 2019

Beleidsplan 2019-2020

Statuten

IBAN: NL 90 RABO 0323 1680 00

KvK-nummer: 40409480

RSIN-nummer: 002710201

Culturele ANBI

 De Vereniging Onbeperkt Lezen is geregistreerd als een culture ANBI-organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voordeel van de ANBI-status is, dat op door de Vereniging ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting wordt geheven. Voordeel voor donateurs en leden en overige begunstigers is dat hun financiële bijdrage onder zeer gunstige voorwaarden aftrekbaar is van de belasting.

Aanvullende informatie: In het kader van de ANBI-meldingsplicht informeren wij u dat de medewerkers van het Verenigingsbureau worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken.