Organisatie

Het bestuur

Het bestuur is gekozen door de algemene ledenvergadering.  Het bestuur is als volgt samengesteld: 

  • Dhr. M. F. (Marcel) Oosterveer, voorzitter
  • Mw. K.(Kristina) Misiûnaité, secretaris
  • Mw. G.T.A. (Gidi) Jaegers, penningmeester
  • Dhr. C.C. (Clen) Verkleij
  • Dhr. M.C.W. (Marcel) Janssen 
  • Dhr. M.G. (Marius) van Campen 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor het bijwonen van vergaderingen wordt een bescheiden vacatiegeld uitbetaald en onkosten worden vergoed.

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau in Den Haag voert onder leiding van de directeur projecten uit, organiseert evenementen, realiseert belangenbehartiging en ondersteunt het bestuur en de (leden) werkgroepen. Op het verenigingsbureau kan men ook terecht voor informatie en advies op het gebied van aangepast lezen, over het lidmaatschap of donateurschap, de diverse activiteiten en publicaties. Het verenigingsbureau is telefonisch bereikbaar op 070 26 29 29 4 of per e-mail: info@onbeperktlezen.nl.

drs. M.M.C.M. (Monique) Oudshoorn-van Egmond (directeur)

Q.J.J. (René) Vink (beleidsmedewerker)

De medewerkers van het Verenigingsbureau worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken.

Overige gegevens

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 tekstversie

Beleidsplan 2023-2024

Publicatieplicht ANBI (update 21 juni 2024)

Statuten

Statuten tekstversie

IBAN-nummer Rabobank: NL 90 RABO 0323 1680 00

KvK-nummer: 40409480

RSIN-nummer: 002710201

Culturele ANBI 

Vereniging Onbeperkt Lezen is geregistreerd als een culture ANBI-organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voordeel van de ANBI-status is, dat op door de Vereniging ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting wordt geheven. Voordeel voor donateurs en leden en overige begunstigers is dat hun financiële bijdrage onder zeer gunstige voorwaarden aftrekbaar is van de belasting.