Activiteiten van de Vereniging

Vereniging Onbeperkt Lezen behartigt de belangen van mensen die graag willen lezen en hiervoor zijn aangewezen op aangepaste leesvormen. Wij doen dit door:

  • het bevorderen van een goed aanbod en voldoende keuze in aangepaste lectuur (in braille, gesproken vorm, grote letter enz.)
  • het ondersteunen van activiteiten en initiatieven van onze leden op het gebied van lezen in de aangepaste leesvormen of de promotie hiervan
  • het geven van advies en informatie

Lees meer over onze activiteiten bij Projecten van de vereniging

Vereniging

De Vereniging  werkt samen met de leden aan een heldere, toegankelijke dienstverlening met verschillende leesvormen van goede kwaliteit. De lezers met een leesbeperking willen een even grote keuze in titels als in gewone, gedrukte lectuur. Om de leden van de Vereniging van zoveel mogelijk zelf actief te betrekken bij het beleid, zijn werkgroepen van leden naar verschillende activiteiten samengesteld. De ideeën van de leden, die worden geïnventariseerd op onze jaarlijkse ledenvergaderingen, vormen de basis voor de uitvoering van onze missie en doelstelling.

Samen beslissen op de jaarlijkse Ledendag

Elk jaar worden de leden persoonlijk uitgenodigd voor de Ledendag die altijd in de maand juni plaatsvindt. De eerstkomende Ledendag zal plaatsvinden op zaterdag 13 juni 2020 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. De jaarstukken worden toegezonden in de gewenste leesvorm. Bestuur en directie leggen hier verantwoording af over de activiteiten en uitgaven. De leden denken en beslissen mee over het heden en de toekomst van vereniging.

Ledennieuwsbrieven

Geacht verenigingslid,

Dit is de tweede digitale nieuwsbrief. Op onze eerste nieuwsbrief hebben wij een aantal positieve reacties ontvangen. Ook werden wij erop geattendeerd dat het formaat nieuwsbrief niet goed werkt voor slechtziende lezers die de tekst willen vergroten. De letters blijken niet schaalbaar en dan loopt de regel rechts het beeld uit. We hebben het probleem nog niet opgelost en daarom zetten we deze nieuwsbrief voorlopig ook op de website met een link, zodat we even tijd winnen om dit opgelost te krijgen.

Doe mee met de online bijeenkomst met Judith Koelemeijer op vrijdag 4 december om 14.00 uur

Er zijn nog niet zoveel aanmeldingen voor de online bijeenkomst met Judith Koelemeijer op 4 december aanstaande. Centraal staat het Nederland Leest actieboek 'Het zwijgen van Maria Zachea'. Deze bijeenkomst gaat via zoom. Mocht je aarzelen of je met deze techniek uit de voeten kunt, neem dan gerust contact met ons op zodat wij met jou kunnen uitproberen hoe dat in zijn werk gaat. Meer informatie op: https://www.onbeperktlezen.nl/nieuws/nederland-leest-vereniging-onbeperkt-organiseert-online-bijeenkomst-met-schrijfster-judith-koelemeijer
Aanmelden kan telefonisch (070-26 29 29 4) of per e-mail: info@onbeperktlezen.nl

Terugblik overleg werkgroep Braille Educatie & Promotie

In onze vereniging zijn een aantal ledenwerkgroepen actief. Zo is er de werkgroep Braille Educatie en Promotie met Gyntha Goertz, Ann Conefrey, Marianne Poppenk en Thea den Dulk. De werkgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. Op 7 oktober was het meest recente (telefonische) overleg. Aan de orde kwamen de voordrachten voor de Braillepluim, de vers gedrukte nieuwe braille-alfabetten en braillepromotiekaarten. Ook is gesproken over de wens van een jeugdbibliothecaris en kinderambassadeur bij Bibliotheekservice Passend Lezen om het lezen bij kinderen te ondersteunen en te promoten. Tot slot is gesproken over de voorbereidingen voor het Superleesfeest dat voor maart in de planning stond, maar dat inmiddels is uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum in het najaar van 2021.

Tweede oplage “Lux + Louise”, een meertalig kinderliedjesboek

Laura Steinbusch, moeder van een jeugdlid van onze vereniging, heeft in 2018 een meertalig liedjesboek (Nederlands, Engels, Frans en Duits) ontwikkeld voor blinde en slechtziende kinderen zodat ze al vroeg hun talen leren en zelfstandig op (technologische) ontdekkingstocht kunnen gaan.
De liedjes zijn ingezongen en als youtube/spotify-link beschikbaar. Het boek is ‘inclusief’ gemaakt door alles in braille en inkt te drukken en illustraties visueel en tactiel te maken. Het boek bevat vijf kinderliedjes die interessant zijn qua zang, leren van lichaamsdelen en bewegingen. Op deze manier is het voor blinde en slechtziende kinderen makkelijker om de tekst en de plaatjes aan de echte wereld te koppelen.
In eerste instantie is het boek verschenen in een oplage van 50 stuks, maar er is veel belangstelling vanuit heel Europa en vandaar nu een tweede oplage van 50 stuks. Bestellen? Dit kan door je naam en adres te sturen naar het e-mail adres: luxlouise1@gmail.com. Meer informatie is te vinden op luxlouise.com.

Tekstversie digitale ledennieuwsbrief 13 november 2020