Activiteiten van de Vereniging

Vereniging Onbeperkt Lezen behartigt de belangen van mensen die graag willen lezen en hiervoor zijn aangewezen op aangepaste leesvormen. Wij doen dit door:

  • het bevorderen van een goed aanbod en voldoende keuze in aangepaste lectuur (in braille, gesproken vorm, grote letter enz.)
  • het ondersteunen van activiteiten en initiatieven van onze leden op het gebied van lezen in de aangepaste leesvormen of de promotie hiervan
  • het geven van advies en informatie

Lees meer over onze activiteiten bij Projecten van de vereniging

Leden maken de Vereniging

In het kader van de missie Onbeperkt Lezen werkt de Vereniging samen met de leden toe naar een optimaal toegankelijk aanbod van boektitels in diverse leesvormen van goede kwaliteit. Om de leden van de Vereniging zoveel mogelijk zelf actief te betrekken bij het beleid zijn ledenwerkgroepen samengesteld. 

De jaarlijkse Ledendag en Algemene Ledenvergadering

Elk jaar worden de leden uitgenodigd voor de Ledendag en Algemene Ledenvergadering die altijd in de maand juni plaatsvindt. De jaarstukken worden toegezonden in de gewenste leesvorm. Bestuur en directie leggen in de algemene ledenvergadering verantwoording af over de activiteiten en uitgaven. De eerstvolgende Ledendag met ALV staat gepland voor zaterdag 10 juni 2023.