Activiteiten van de Vereniging

Vereniging Onbeperkt Lezen behartigt de belangen van mensen die graag willen lezen en hiervoor zijn aangewezen op aangepaste leesvormen. Wij doen dit door:

  • het bevorderen van een goed aanbod en voldoende keuze in aangepaste lectuur (in braille, gesproken vorm, grote letter enz.)
  • het ondersteunen van activiteiten en initiatieven van onze leden op het gebied van lezen in de aangepaste leesvormen of de promotie hiervan
  • het geven van advies en informatie

Lees meer over onze activiteiten bij Projecten van de vereniging

Vereniging

De Vereniging  werkt samen met de leden aan een heldere, toegankelijke dienstverlening met verschillende leesvormen van goede kwaliteit. De lezers met een leesbeperking willen een even grote keuze in titels als in gewone, gedrukte lectuur. Om de leden van de Vereniging van zoveel mogelijk zelf actief te betrekken bij het beleid, zijn werkgroepen van leden naar verschillende activiteiten samengesteld. De ideeën van de leden, die worden geïnventariseerd op onze jaarlijkse ledenvergaderingen, vormen de basis voor de uitvoering van onze missie en doelstelling.

Samen beslissen op de jaarlijkse Ledendag

Elk jaar worden de leden persoonlijk uitgenodigd voor de Ledendag die altijd in de maand juni plaatsvindt. De eerstkomende Ledendag zal plaatsvinden op zaterdag 13 juni 2020 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. De jaarstukken worden toegezonden in de gewenste leesvorm. Bestuur en directie leggen hier verantwoording af over de activiteiten en uitgaven. De leden denken en beslissen mee over het heden en de toekomst van vereniging.