Activiteiten van de Vereniging

Vereniging Onbeperkt Lezen behartigt de belangen van mensen die graag willen lezen en hiervoor zijn aangewezen op aangepaste leesvormen. Wij doen dit door:

  • het bevorderen van een goed aanbod en voldoende keuze in aangepaste lectuur (in braille, gesproken vorm, grote letter enz.)
  • het ondersteunen van activiteiten en initiatieven van onze leden op het gebied van lezen in de aangepaste leesvormen of de promotie hiervan
  • het geven van advies en informatie

Lees meer over onze activiteiten bij Projecten van de vereniging

Vereniging

De Vereniging  werkt samen met de leden aan een heldere, toegankelijke dienstverlening met verschillende leesvormen van goede kwaliteit. De lezers met een leesbeperking willen een even grote keuze in titels als in gewone, gedrukte lectuur. Om de leden van de Vereniging van zoveel mogelijk zelf actief te betrekken bij het beleid, zijn werkgroepen van leden naar verschillende activiteiten samengesteld. De ideeën van de leden, die worden geïnventariseerd op onze jaarlijkse ledenvergaderingen, vormen de basis voor de uitvoering van onze missie en doelstelling.

Samen beslissen op de jaarlijkse Ledendag

Elk jaar worden de leden persoonlijk uitgenodigd voor de Ledendag die altijd in de maand juni plaatsvindt. De eerstkomende Ledendag zal plaatsvinden op zaterdag 13 juni 2020 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. De jaarstukken worden toegezonden in de gewenste leesvorm. Bestuur en directie leggen hier verantwoording af over de activiteiten en uitgaven. De leden denken en beslissen mee over het heden en de toekomst van vereniging.

Ledennieuwsbrieven - Nieuwsbrief van 11 december 2020

Geacht verenigingslid,

De weken vliegen voorbij op weg naar de kerstdagen en de jaarwisseling. Het worden dagen die de meesten van ons anders moeten vieren dan we gewend zijn. Gedurende deze periode komt de toezending van deze digitale nieuwsbrief even stil te liggen, maar dit nieuwe initiatief krijgt in januari weer een vervolg. In deze laatste digitale nieuwsbrief van dit jaar een korte terugblik op de succesvolle online schrijversontmoeting met Judith Koelemeijer en een vraag aan u over audioboeken in andere talen. En we geven een inkijkje in de activiteiten van de werkgroep Braille Kwaliteit.

Kerstgroet
Vanwege de bijzondere tijd waarin we zitten, sturen we dit jaar vanuit de Vereniging een speciale kerstgroet, die via de post bij u wordt bezorgd. Op de kaart is een zogenaamde QR-code geplaatst die leidt naar een persoonlijke gesproken boodschap van onze beschermvrouw Prinses Laurentien.
Iedereen met een smartphone of een tablet kan een programma downloaden waarmee de QR code (dat is een soort barcode) gescand kan worden. Deze programma's worden QR readers genoemd. Vele van deze programma's zijn gratis en kunnen gemakkelijk gedownload worden. Het enige wat de gebruiker hoeft te doen is de camera van de smartphone of tablet te richten op de QR code om deze te scannen.

Succesvolle online schrijversontmoeting met Judith Koelemeijer
Op vrijdagmiddag 4 december organiseerden wij via zoom een online ontmoeting met schrijfster Judith Koelemeijer om met haar te spreken over het boek 'Het zwijgen van Maria Zachea'. Dit boek heeft zij ongeveer 20 jaar geleden geschreven en gaat over een familiegeschiedenis. Dit boek was in november het actieboek in de Nederland Leest campagne in de bibliotheken. Wij kijken terug op een geslaagde ontmoeting. Enkele reacties:

De 'ontmoeting' met Judith Koelemeijer was bijzonder waardevol en interessant. Ik stel het zeer op prijs dat jullie het initiatief tot zo'n ontmoeting met een auteur van een indrukwekkend boek hebben genomen. Technisch was het goed geregeld. Hartelijk dank daarvoor.

Dat was echt ontzettend leuk, de online ontmoeting vanmiddag! Ik ga er zometeen gauw een mooi verhaaltje over schrijven op Facebook.

Wat een leuke vrouw is deze schrijfster. Het was een zeer geslaagde zoom bijeenkomst.

De online bijeenkomst was een proef om te weten te komen of er belangstelling is voor deze vorm van schrijversontmoetingen nu door corona fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn. De deelnemers waren in ieder geval erg enthousiast en de ervaringen zijn meegenomen in het overleg met de werkgroep Schrijversdag, dat deze week plaatsvond. De werkgroep heeft als eerste geconcludeerd dat het niet realistisch is om verder te gaan met de organisatie van de tweejaarlijkse Schrijversdag in maart 2021. Dit op basis van de informatie uit de laatste persconferentie en de meest recente cijfers over de coronabesmettingen.
De Schrijversdag wordt verplaatst naar het voorjaar 2022. In plaats hiervan zullen het komende half jaar een aantal alternatieve activiteiten worden geprogrammeerd, zoals verschillende online schrijversontmoetingen. We streven ernaar dat de eerste schrijversontmoeting al in januari kan plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte!

Audioboeken in andere talen
In de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen is een kleine collectie audioboeken in andere talen aanwezig. Tegenwoordig is het door een nieuw wereldwijd uitwisselingssysteem mogelijk om audioboeken uit het buitenland voor de doelgroep mensen met een leesbeperking aan te vragen. Bibliotheekservice Passend Lezen kan dus een bepaalde boektitel, indien als gesproken boek aanwezig in een buitenlandse bibliotheek, voor u opvragen.
Hoe is het eigenlijk met de belangstelling voor de collectie audioboeken in andere talen en dan met name de collectie Engelstalige romans? Zijn deze nu makkelijk te verkrijgen voor u? Heeft u voldoende aanbod gezien in de aanwinstenlijst? Graag horen wij wat uw ervaring is op dit gebied. Of misschien leest u geen Engelstalige boeken, maar wel boeken in een andere talen, zoals bijvoorbeeld in het Spaans of Italiaans. Zijn deze audioboeken ook goed te verkrijgen in Nederland? En weet u eigenlijk hoe u kunt zoeken naar titels in andere talen?
Als belangenvereniging willen wij graag weten wat de huidige stand van zaken is en of er door de nieuwe afspraken over uitwisseling, nu ook voor u meer mogelijkheden zijn. Laat het ons weten!

Werkgroep Braille Kwaliteit
Vanuit de vereniging proberen wij zoveel mogelijk te bemiddelen tussen de lezer van aangepaste lectuur en de aanbieders hiervan. Voor de leesvorm braille gebeurt dat via de ledenwerkgroep Braille Kwaliteit. In de werkgroep zitten verenigingsleden Loek Meijer, Hans Smit, Leo Dijk, Bianca Stokkingreef, Mieps Fontein en Marco Elenbaas. Eind oktober kwam de werkgroep (telefonisch) bij elkaar om de stand van zaken te bespreken wat betreft aanbod en kwaliteit van braille in Nederland. In ieder geval is er grote tevredenheid over de aanvraagmogelijkheden van boektitels in braille. Wel zijn er nog steeds klachten over scanfouten en vraagt men zich soms af of in het klantencontact de braillelezer wel voldoende gehoord wordt in vergelijking met de lezer van gesproken boeken. Deze kwesties zijn in een (online) bijeenkomst besproken met brailleproducenten Dedicon (Arjan Denkers), CBB (Andrea Haklander) en Bibliotheekservice Passend Lezen (Moniek van der Putte). Dit jaarlijks overleg wordt gevoerd door een afvaardiging van de werkgroep. Het rechtstreekse contact wordt van beide zijden als positief ervaren. Zo kunnen we in goed overleg komen tot een steeds betere leesvoorziening.

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Dat kan via de email: info@onbeperktlezen.nl of telefonisch op 070 26 29 29 4.