Herkomst huidige vereniging

Onze vereniging komt voort (en is de rechtsopvolger) van De Nederlandse Luister- en BrailleBibliotheek. De bibliotheek is opgericht in 1888 (De Nederlandsche Braillebibliotheek en kreeg later de naam De Nederlandse Blindenbibliotheek) en in 1894 omgevormd tot een vereniging. Sinds 2007 is de vereniging los van de bibliotheek een nieuwe taak aangegaan als belangenvereniging onder de naam NLBB Vereniging van Leesgehandicapten en deze naam is later weer veranderd in Vereniging Onbeperkt Lezen.