Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Meer informatie Ja Nee

Zorgelijke ontwikkeling

Vereniging Onbeperkt Lezen spreekt zorg uit over het uitblijven van een nieuwe aanbesteding voor aangepaste  leermiddelen voor leerlingen met dyslexie.De vereniging heeft staatssecretaris Sander Dekker (OCW) middels een brief laten weten dat het hiermee voor de scholen op korte termijn al onmogelijk wordt om leerlingen met dyslexie hun aangepaste lesmateriaal aan te bieden.

Situatie 

De meest gebruikte boeken in het primair en voortgezet onderwijs worden sinds jaren  voor leerlingen met dyslexie omgezet in een digitale leesvorm die geschikt is voor de softwareprogramma’s zoals Sprint+ en Kurzweil. Deze programma’s stellen dyslectische leerlingen in staat de inhoud van een leer- of werkboek niet alleen te lezen, maar ook te beluisteren met behulp van de tekst-naar-spraak-software.

Via aanbesteding

In 2009 schreef het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een openbare aanbestedingsprocedure uit voor het produceren, reproduceren en distribueren van aangepast lesmateriaal voor leerlingen met dyslexie in het primair en voortgezet onderwijs. De aanbesteding is toen voor drie jaren gegund aan Stichting Dedicon en daarna steeds jaarlijks verlengd. Er is een flinke collectie aangemaakt. Maar als deze niet wordt vernieuwd – bij herdrukken en nieuwe edities – veroudert deze collectie heel snel.

Geen nieuwe aanbesteding

Vanaf komend schooljaar is geen sprake meer is van bekostiging van deze omzettingen. Vanuit het ministerie is aangegeven dat er geen nieuwe aanbesteding wordt uitgeschreven. Dit betekent concreet dat nieuwe lesmaterialen niet langer, in ieder geval niet door Dedicon, kunnen worden omgezet en dat de huidige collectie langzaamaan zal verouderen. Ondertussen zijn scholen wel wettelijk verplicht gratis lesmateriaal, inbegrepen het aangepaste lesmateriaal te bieden.

Gelijke kansen

In de brief heeft Vereniging Onbeperkt Lezen haar zorg uitgesproken over deze beleidswijziging. Met de aangepaste materialen slagen dyslectische leerlingen erin om goed mee te draaien in het basis- en voortgezet onderwijs. Als dit wegvalt is de situatie weer als voor 2009 en hebben de dyslectische leerlingen geen gelijke kansen. Vereniging Onbeperkt Lezen doet een beroep op gelijke behandeling van alle leerlingen, ook die met een leesbeperking.