Braillepluim

De braillepluim staat symbool voor een compliment aan een bedrijf, organisatie of persoon met zijn/haar/hun inzet voor het brailleschrift. Vereniging Onbeperkt doet een oproep om een bedrijf, organisatie of persoon voor te dragen voor de braillepluim 2020, die op 4 januari Wereldbrailledag zal worden uitgereikt.

Wie kan worden voorgedragen?

Te denken valt bijvoorbeeld aan een bedrijf dat rekening houdt met klanten met een visuele beperking en er daarom voor zorgt dat hun informatie ook in braille beschikbaar is. Ook kan het om een persoon gaan die zich op bijzondere wijze inzet voor de braillelezer.

Het is niet mogelijk jezelf te nomineren. Van een voordracht zijn daarnaast uitgesloten personen of organisaties die professioneel actief zijn in de sectoren die iets met braille te maken hebben.

Hoe kun je voordragen?

Jouw voordracht dient vóór 15 oktober te worden ingediend en bevat tenminste de volgende informatie:

  • Informatie over de voordracht
  • Motivering van de voordracht 
  • Achtergrondinformatie over de organisatie of de persoon
  • Jouw contactgegevens

Een voordracht kan worden gedaan door een persoon of een organisatie, door leden én niet-leden van Vereniging Onbeperkt Lezen.

Wat is de braillepluim?

Het jaarlijks uitdelen van een braillepluim is een idee van onze werkgroep Braille Educatie en Promotie. De braillepluim is een beeldje dat is ontworpen door verenigingslid en kunstenares Marianne Poppenk. Degene die de braillepluim ontvangt mag deze gedurende een jaar in huis houden. Met de braillepluim wil Vereniging Onbeperkt Lezen aandacht vestigen, op de geboortedag van Louis Braille, op het belang van het brailleschrift voor mensen met een visuele beperking. Dit schrift dateert al van 1829, maar het belang van braille is anno nu onveranderd. Zo zegt één van onze leden: “Zonder braille zou ik mij analfabeet voelen.” Welke organisatie of persoon mag volgens jou een braillepluim krijgen?  Laat het ons weten via  info@onbeperktlezen.nl of telefonisch op 070 26 29 294.