Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een nieuwe voorzitter

Nederland kent ca. 300.000 mensen met een leesbeperking omdat zij blind- of slechtziend zijn. Daarnaast zijn er ca. 700.000 mensen met dyslexie en is er nog een groep van tienduizenden mensen die door bijv. afasie of een motorische beperking aangewezen is op toegankelijke lectuur. Van deze mensen behartigt de vereniging de belangen op het gebied van lezen met haar missie Onbeperkt Lezen. Ken jij of ben jij iemand die bij VOL sturing wil geven aan de toekomstige ontwikkelingen? Dan horen wij dat graag. In het licht van de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een persoon die bekend is met het brailleschrift en de meerwaarde ervan. 
Profielschets


Functie-eisen: 

 • heeft kennis, ervaring en/of affiniteit met de missie Onbeperkt Lezen en het werkgebied van de vereniging
 • heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring

  Pré: 
 • is afkomstig uit de doelgroep 
 • heeft ervaring met fondsbeheer
 • heeft een relevant netwerk van uitgevers/dienstverleners/onderwijs

Vaardigheden:

 • heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
 • kan anderen inspireren
 • beschikt over inlevingsvermogen
 • is representatief
 • denkt innovatief
 • is in bezit van een VOG of bereid deze aan te vragen

Van de nieuwe voorzitter wordt tenminste verwacht

 • het voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergaderingen (4 x per jaar) en de algemene ledenvergadering (1 x per jaar)
 • het zich op de hoogte houden (in grote lijnen) van het reilen en zeilen van de vereniging 
 • het samen met de andere bestuurders en de directeur bepalen van het beleid binnen de vereniging
 • een klankbord willen zijn voor de directeur
 • beschikbaarheid voor de ingeschatte tijdsbesteding van 8 tot 12 uur per maand.

  De huidige voorzitter is aan het einde van zijn termijn daarom wordt er nu gezocht naar een opvolger. De nieuwe voorzitter treft een financieel gezonde organisatie met een toegewijd bestuur en een goed georganiseerd verenigingsbureau. Er is een bescheiden vacatievergoeding. Indien je vragen hebt over de functie kun je contact opnemen met de het verenigingsbureau, via tel. 070 26 29 294.

  Indien je belangstelling hebt voor de functie stuur dan een motivatie -voor 1 april 2020 - aan het bestuur via e-mail of een brief naar het volgende adres: Vereniging Onbeperkt Lezen, Koningin Emmakade 198, 2518 JP, Den Haag.