Vereniging Onbeperkt Lezen reageert op nieuwe wet over toegankelijkheid

De Nederlandse regering heeft een wetsvoorstel gemaakt om de Europese Toegankelijkheidsakte in verschillende bestaande Nederlandse wetten te verwerken. Ieder(in), een netwerkorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte heeft samen met verschillende belangenorganisaties, waaronder onze vereniging, bij de overheid aangegeven zich zorgen te maken. Gaat dit wetsvoorstel wel voldoende verbeteringen van toegankelijkheid geven voor mensen met een beperking. Vereniging Onbeperkt Lezen heeft zelf ook een reactie gestuurd naar de rijksoverheid en dan met name over de toegankelijkheid van producten en diensten die met lezen te maken hebben.

De implementatiewet biedt kansen

Het is de Europese Richtlijn 2019/882 (EAA) die aan de basis ligt van de Implementatiewet inzake toegankelijke producten en diensten in Nederland. We staan hiermee aan de vooravond van een belangrijke transitie. Voor onze vereniging ligt de focus op het toegankelijk aanbieden van digitale lectuur, informatie en leermiddelen. Wij vinden het belangrijk dat volwassenen en kinderen met een (visuele) leesbeperking steeds minder afhankelijk worden van speciaal voor hen omgezette lees- en leerboeken. Op dit toepassingsgebied helpen de technologische ontwikkelingen enorm om steeds meer toe te groeien naar een inclusieve samenleving.

Waar wij voor pleiten

In onze deelname aan allerlei overlegtafels leefden we in de vaste veronderstelling dat ook digitale leermiddelen onder de reikwijdte van de EAA zouden vallen. Van verschillende kanten krijgen wij nu berichten dat digitale leermiddelen geen toepassingsgebied is waarop de EAA van kracht wordt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn en over deze zorg hebben wij ons speciaal uitgesproken! Dit betekent namelijk dat op vrijwel alle maatschappelijke terreinen er wettelijke maatregelen van kracht worden om af te dwingen dat mensen met een leesbeperking volledig toegang hebben tot digitale informatie, maar niet in het onderwijs!. Leermiddelen worden steeds meer digitaal, dan kan het toch niet dat digitale leermiddelen geen toepassingsgebied is? Wij pleiten er voor om met elkaar links of rechtsom een weg te vinden om digitale leeromgevingen alsnog mee te nemen in deze wetgeving.

Wij wachten de reactie van de overheid op onze inbreng met belangstelling af.