Uitgeverijen starten training toegankelijk publiceren aan de bron

Maar liefst 90 algemene en educatieve uitgeverijen zijn in juni gestart met de eerste van een reeks van acht workshops. Alle workshops zijn gericht op toegankelijk publiceren aan de bron en zijn speciaal ontwikkeld voor leden van de GEU en de GAU. Op het platform Inclusief Publiceren staat meer informatie over de verschillende workshops gericht op bewustwording en vaardigheden om e-books, digitale leermiddelen en websites aan de bron toegankelijk te maken.


In 2025 treedt de Europese Toegankelijkheidsakte in werking. Deze wet heeft betrekking op digitale producten en diensten zoals bijvoorbeeld e-books en de daarbij behorende hard- en software en websites. De nieuwe wet geldt dus ook voor alle uitgevers, van boeken tot kranten en tijdschriften en van educatief tot wetenschappelijk. Steeds meer uitgeverijen zien de toegevoegde waarde van toegankelijk publiceren aan de bron omdat de producten en diensten voor iedereen beter worden.


Uitgevers zijn blij met het project en de begeleiding die ze krijgen op weg naar toegankelijk publiceren. Ook Nathalie Bierhuizen van De Vier Windstreken is enthousiast over het project, “Ik denk zeker dat wij alle praktische lessen die nog gaan volgen in de praktijk zullen gaan gebruiken. We hebben het gevoel dat we dit stap voor stap goed zullen leren. Beter meteen leren integreren, dan achteraf of pas in 2025 hiermee aan de slag.”


Tijdens de workshops wordt veel kennis gedeeld door experts van onder andere Stichting Accessibility, Stichting Dedicon en Visio. Ook de GEU en de GAU hebben belangrijke input geleverd voor de samenstelling van het programma. Hans Beerens, manager toegankelijkheid bij Dedicon is één van de trainers en enthousiast over het aantal inschrijvingen van uitgeverijen. “Mooi om te zien dat toegankelijkheid aan de bron een belangrijk thema is voor uitgeverijen. Bij de eerste workshop die ik verzorgde, waren niet alleen uitgevers en managers aanwezig, maar ook redacteuren, ontwikkelaars en designers. Dat zijn precies de mensen die met toegankelijkheid aan de bron in de praktijk en concreet het verschil kunnen maken.”


Het platform Inclusief Publiceren is een onderdeel van het project TPUB2 (Toegankelijk Publiceren aan de Bron deel twee), met onder andere workshops en twee gidsen met praktische tips. Paul Gillijns, adviseur bij de GEU en projectleider van TPUB2 is trots op de lancering van het project. “In het project hebben verschillende branches de krachten gebundeld om een programma samen te stellen. Samen zorgen we ervoor dat e-books, digitale leermiddelen, toetssystemen en websites voor iedereen toegankelijk worden. Bij de totstandkoming van het project zijn verschillende organisaties betrokken. Naast Stichting Dedicon, de Vereniging Onbeperkt Lezen, VIVIS en de Oogvereniging zijn ook de GEU en de GAU nauw betrokken. Behalve workshops wordt er praktische informatie ontwikkeld en gepubliceerd op het kennisplatform Inclusief Publiceren.”


Het programma Inclusief Publiceren is kosteloos voor leden van de GEU en de GAU en is financieel mogelijk gemaakt door Vereniging Onbeperkt Lezen, Fonds XL, het ministerie van OCW, de GEU en de Gau.