Wie verdient er een braillepluim?

Vereniging Onbeperkt Lezen gaat vanaf volgend jaar een organisatie of persoon een braillepluim uitdelen. Het gaat om een organisatie, persoon of project te complimenteren met zijn/haar/hun inzet voor het brailleschrift.


Wie komt in aanmerking voor een “braillepluim” ?

Wij denken hierbij aan organisaties die het belangrijk vinden dat al hun klanten hun boodschap kunnen lezen en zorgen dat er naast de gedrukte informatie ook een tekst in braille te verkrijgen is. Het kan ook om een persoon gaan die zich bijzonder inzet voor het belang van de braillelezer. Of mensen die zich bijzonder inspannen om het belang van braille onder de aandacht te brengen van een groot publiek.


Wat is een braillepluim?

Het idee om jaarlijks een braillepluim te gaan schenken is ontstaan in de verenigingswerkgroep Braille Educatie en Promotie. Het compliment is vormgegeven en ontworpen door verenigingslid en kunstenares Marianne Poppenk. Degene die de braillepluim ontvangt mag deze gedurende een jaar in huis houden, totdat de braillepluim weer wordt uitgereikt.

Het belang van braille voor mensen met een visuele beperking

Met de braillepluim wordt de aandacht gevestigd op het belang van het brailleschrift voor mensen met een visuele beperking. Het belang van braille is anno 2018 nog steeds onveranderd. Zo zegt een van onze leden: “Zonder braille zou ik mij analfabeet voelen.”


Uitreiking op Wereldbrailledag 4 januari

Op Wereldbrailledag 4 januari 2019 willen we de braillepluim voor de eerste keer gaan uitreiken. Maar eerst willen we weten wie hiervoor in aanmerking komen. Welke organisatie of persoon mag volgens u een braillepluim krijgen? Graag ontvangen wij van u suggestie(s) voor 15 november 2018. Deze kunt u sturen aan r.vink@onbeperktlezen.nl of telefonisch doorgeven op 070 26 29 294.