Online schrijversontmoetingen via ZOOM in 2021

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om dit voorjaar de tweejaarlijkse Schrijversdag te organiseren. In plaats daarvan zullen wij dit jaar een aantal online ontmoetingen organiseren via het programma Zoom.

Ontmoeting met Ester Naomi Perquin, voormalig dichter des Vaderlands


In het kader van de poëzieweek 2021 wordt een online ontmoeting georganiseerd met dichteres Ester Perquin op donderdag 4 februari 2021 om 15.00 uur.
De poëzieweek wordt dit jaar van 28 januari tot en met 3 februari gehouden. Een breed samenwerkingsverband van dichters, literaire organisaties, scholen, bibliotheken en andere verenigingen zorgt ervoor dat de donkere januaridagen in Vlaanderen en Nederland een poëtische invulling krijgen.

Informatie over dichteres Ester Naomi Perquin (1980)


In het voorjaar van 2007 debuteerde Ester Perquin met de dichtbundel 'Servetten halfstok', waarvoor ze de Debuutprijs van het tijdschrift 'Het Liegend Konijn' ontving. Als gevolg daarvan werd de bundel vertaald in het Engels, Frans en Duits. Eén gedicht werd vertaald in alle 23 officiële talen van de Europese Unie. Ze won met deze bundel ook de 4e Eline van Haarenprijs 2008 voor de beste bundel van een dichteres tot 35 jaar. In het voorjaar van 2009 verscheen Perquins tweede dichtbundel 'Namens de ander', die bekroond werd met de Jo Peters Poëzieprijs 2010, de J.C. Bloem-poëzieprijs 2011. Voor haar beide eerste bundels won Perquin de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2009 en ontving ze in 2010 voor haar oeuvre de driejaarlijkse Anna Blaman Prijs voor schrijvers met een binding aan Rotterdam.
Haar derde bundel 'Celinspecties' verscheen in het voorjaar van 2012 en werd bekroond met de VSB Poëzieprijs 2013.
In 2017 werd Esther Perquin voor twee jaar benoemd tot Dichter des Vaderlands als opvolgster van Anne Vegter. In dat kader schreeft In Perquin in 2019 het Boekenweekgedicht 'Moeder'.

Gedichtenbundels in de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen

(a staat voor audio en t voor tekstbestand in braille)
Celinspecties a43473 t270764
Lange armen gedichten over de politie a453397 t318464
Meervoudig afwezig a454119 t318733
Namens de ander a420385
Servetten halfstok a413187

Aanmelden


Aanmelden voor de online bijeenkomst kan telefonisch (070-26 29 29 4) of per e-mail Als u zich heeft opgegeven wordt de zoomlink enkele dagen voor de 28ste naar u toegestuurd. Als u vragen wilt stellen aan Ester Perquin, dan kunt u deze vooraf bij ons indienen.

Nog meer schrijversontmoetingen

De volgende online schrijversontmoetingen zijn ook al gepland:

Donderdag 25 februari om 15.00 uur: Onno Blom
Donderdag 25 maart om 15.00 uur: Jan Brokken


Volg voor meer informatie onze digitale nieuwsbrieven.