Hans Smit , bestuursvoorzitter Vereniging Onbeperkt Lezen ontvangt Koninklijke Onderscheiding bij afscheid

Omdat de jaarlijkse Ledendag in de Jaarbeurs te Utrecht niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, werd de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Onbeperkt zaterdag 13 juni jl. alsnog georganiseerd, maar dan als online bijeenkomst. In deze Algemene Ledenvergadering werd na 10 jaar voorzitterschap afscheid genomen van Hans Smit. Tot zijn grote verrassing kreeg hij aan het einde van de bijeenkomst te horen dat hem een Koninklijke Onderscheiding is toegekend.

Jolanda de Witte, burgermeester van de gemeente Albrandswaard belde in op de online vergadering van de Vereniging Onbeperkt Lezen. Zij deed dit om de scheidend voorzitter van de vereniging, de heer Hans Smit namens de koning hem mee te delen dat hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Binnenkort overhandigt de burgemeester de versierselen persoonlijk aan de 72-jarige Hans Smit. De aangepaste uitreiking heeft alles te maken met de huidige coronamaatregelen.

Hans Smit heeft zich sinds 1972 achtereenvolgens vrijwillig ingespannen voor de Oogvereniging, de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk en het audiotijdschrift Synopsis. Tot 2016 heeft Hans Smit gewerkt als jurist bij het Ministerie van Milieu en Infrastructuur, het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat en daarnaast ook al heel lang actief als vrijwilliger in het verenigingsleven van blinden en slechtzienden en als voorvechter voor het recht om in braille te kunnen lezen. De meeste jaren moest Hans dit alles na zijn werk doen en vergaderde hij dan ook vaak in de avonden. Hans is zelf een fervent braillelezer en is pleitbezorger van het belang van een goede voorziening van braillematerialen waarbij de wens van de lezer centraal staat. Hans komt op voor de belangen van alle lezers die zijn aangewezen op aangepaste leesvormen en vindt dat deze invloed moeten hebben op de leesvoorziening en ook meer keuze in titels en in het collectiebeleid zelf zouden moeten hebben. Hans Smit is sinds 2007 actief als lid bij Vereniging Onbeperkt Lezen in verschillende werkgroepen en was voorzitter van het bestuur van 2010 tot 2020.

Hans Smit was overrompeld en blij verrast door de mededeling van de burgemeester van Albrandswaard, de gemeente waar zijn woonplaats Rhoon deel van uitmaakt. Hij gaf aan "normaal gesproken niet om woorden verlegen te zitten, maar nu even sprakeloos was".