Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Meer informatie Ja Nee

Kort voor de zomer heeft de Vereniging haar zorg uitgesproken over het uitblijven van een nieuwe aanbesteding voor aangepaste  leermiddelen voor leerlingen met dyslexie. Wij hebben staatssecretaris Sander Dekker (OCW) middels een brief laten weten dat het hiermee voor de scholen op korte termijn al onmogelijk wordt om leerlingen met dyslexie hun aangepaste lesmateriaal aan te bieden.

De meest gebruikte boeken in het primair en voortgezet onderwijs worden sinds jaren  voor leerlingen met dyslexie omgezet in een digitale leesvorm die geschikt is voor de softwareprogramma’s zoals Sprint+ en Kurzweil. Deze programma’s stellen dyslectische leerlingen in staat de inhoud van een leer- of werkboek niet alleen te lezen, maar ook te beluisteren met behulp van de tekst-naar-spraak-software.

In 2009 schreef het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een openbare aanbestedingsprocedure uit voor het produceren, reproduceren en distribueren van aangepast lesmateriaal voor leerlingen met dyslexie in het primair en voortgezet onderwijs. De aanbesteding is toen voor drie jaren gegund aan Stichting Dedicon en daarna steeds jaarlijks verlengd. Er is een flinke collectie aangemaakt. Maar als deze niet wordt vernieuwd – bij herdrukken en nieuwe edities – veroudert deze collectie heel snel.

Vanaf dit schooljaar is er dus geen sprake meer van bekostiging van deze omzettingen als er geen nieuwe aanbesteding wordt uitgeschreven. Dit betekent concreet dat nieuwe lesmaterialen niet langer, in ieder geval niet door Dedicon, worden omgezet en dat de huidige collectie langzaamaan zal verouderen. Ondertussen zijn scholen wel wettelijk verplicht gratis lesmateriaal, inbegrepen het aangepaste lesmateriaal te bieden.

In de brief hebben wij onze zorg uitgesproken over deze beleidswijziging. Met de aangepaste materialen slagen dyslectische leerlingen erin om goed mee te draaien in het basis- en voortgezet onderwijs. Als dit wegvalt is de situatie weer als voor 2009 en hebben de dyslectische leerlingen geen gelijke kansen. Vereniging Onbeperkt Lezen doet een beroep op gelijke behandeling van alle leerlingen, ook die met een leesbeperking.

Inmiddels heeft de staatsecretaris per brief geantwoord dat het inderdaad klopt dat de overeenkomst met Dedicon niet stilzwijgend is verlengd. Hij stelt dat er inmiddels ook andere partijen met andere technologische mogelijkheden op de markt zijn, waarmee hij nu in gesprek is. Hij verwacht hierover in dit najaar meer duidelijkheid te hebben. Hij geeft aan dat met Dedicon is afgesproken dat zij de komende schooljaren, met instemming van de uitgevers, de reeds omgezette bestanden blijven leveren tegen de gebruikelijke kosten (€4,50 per bestand). Hij stelt dat daarmee nog steeds aangepaste schoolboeken geleverd kunnen worden. Vereniging Onbeperkt Lezen, zo geeft hij aan, zal door de ambtenaren worden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. Een uitnodiging is nog niet ontvangen.