Brussel, 12 december 2017

 

Vandaag zijn in Brussel 19 organisaties uit Vlaanderen en Nederland bij elkaar gekomen voor de ondertekening van het convenant ‘Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal’. Hiermee is de oprichting van de Braille Autoriteit een feit. In de Braille Autoriteit werken Nederlandse en Vlaamse niet-commerciële instellingen samen om effectieve, breed gedragen standaarden te creëren voor brailleschrift voor het hele Nederlandse taalgebied.

 

Braille in beweging

Het huidige brailleschrift in Nederland en Vlaanderen is gebaseerd op een standaard uit 1996. “Sindsdien is onze dynamische taal flink veranderd,” aldus projectleider Markoen Meijerink. “Het gebruik van het apenstaartje-teken is daarvan een sprekend voorbeeld. De oude standaard kwam niet voldoende tegemoet aan de wensen van de moderne tijd. Braille moet meebewegen met de ontwikkeling van de taal.”

 

Eenduidige standaard

Tot op heden was er geen instituut dat bepaalde hoe hiermee om te gaan. Braille was van iedereen en niemand tegelijk. Daaraan is met de oprichting van de Braille Autoriteit een einde gekomen. Meijerink: “Door standaarden te ontwikkelen komt er een einde aan verschillende notaties en codes in het brailleschrift. Het is baanbrekend dat het convenant door maar liefst 19 verschillende organisaties uit de branche voor mensen met een visuele beperking is ondertekend. Zowel scholen als bibliotheken, belangenvereniging en producenten waarborgen hiermee een eenduidige standaard.”


Onafhankelijke autoriteit

Voor de Nederlandse taal en letteren bestaat gemeenschappelijk beleid, dat sinds 1980 is ondergebracht bij de Taalunie. Het is logisch dat de Braille Autoriteit ook wordt ondergebracht bij de Taalunie. Naast het vastleggen van een standaard voor het brailleschrift, houdt de Braille Autoriteit zich bezig met het uitbrengen van een braillekeurmerk met een bijbehorende kwaliteitsmonitor, het delen van kennis over het brailleschrift en het waarborgen van de betrokkenheid van de braillegebruikers. De Braille Autoriteit voert haar werkzaamheden hierbij onafhankelijk van producenten en hulpmiddelenleveranciers uit.

 

Cijfers

Op dit moment zijn er ongeveer 350.000 blinden en slechtzienden in Nederland. Dit aantal groeit. In 2020 zullen er naar schatting zo’n 380.000 mensen met een visuele beperking zijn. Eén van de belangrijkste oorzaken voor de toename is de vergrijzing, omdat veel ouderen slechtziend worden en soms zelfs blind (82% van de blinden is 50 jaar of ouder). Het aantal blinden en ernstig slechtziende mensen in Vlaanderen wordt geschat op 100.000 tot 200.000.

 

Paspoort naar de maatschappij

Lezen is een onmisbare vaardigheid in de samenleving. Toegankelijke informatie is het paspoort naar de maatschappij, ongeacht of het nu gaat om lectuur voor je ontspanning of om praktische informatie zoals de opdruk van een medicijnverpakking of het lezen van een rampenplan. Het brailleschrift vervult in een maatschappij waarin iedereen gelijke rechten heeft een uiterst belangrijke rol. Voor blinde kinderen bijvoorbeeld blijft braille van groot belang om te leren lezen en schrijven. Zonder braille blijven zij ongeletterd.

 

Samenwerkende organisaties

De betrokken organisaties zijn: Koninklijke Bibliotheek Nederland, Brailleliga vzw, CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden), Dedicon, Koninklijk Instituut Woluwe, De Kade (Brugge), Visio, Luisterpuntbibliotheek, Transkript, Vereniging Onbeperkt Lezen, Oogvereniging, Bartiméus, Ganspoel, Blindenzorg Licht en Liefde, Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen, Brailleproductiecentrum, Vlaams Oogpunt, Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden, Bibliotheekservice Passend Lezen en de Taalunie.

 

Met een startsubsidie van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek kon deze Braille Autoriteit worden gerealiseerd.

 

Website: http://braille-autoriteit.org