De Canon van de Nederlandse literatuur werd in 2002 door de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde omschreven. De Canon omvat  de ruim 100 meest klassieke literaire auteurs en de 125 meest klassieke literaire werken uit het Nederlands taalgebied. Het gaat hier om klassieke literaire werken uit alle tijden. Vanuit het oogpunt van bereikbaarheid en toegankelijkheid van alle lectuur publiceren wij hier de de lijst en welke boeken ervan beschikbaar zijn in de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen voor mensen met een leesbeperking. Het gaat hier om audioboeken of brailleboeken.

Indien de titels aanwezig zijn in de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen staat het boeknummer erbij. T staat voor tekst in braille en A voor audio.

De lijst is op twee verschillende manieren gesorteerd, 1. Zoals de lijst op internet is te vinden: met het meest invloedrijke of betekenisvolle werk (Max Havelaar van Multatuli) bovenaan en alle tijden (waarin het boek is verschenen) door elkaar heen.

Een tweede lijst hebben wij gesorteerd op tijdperken (beginnend bij de Middeleeuwen en eindigend met de tweede helft 20e eeuw) waarin het boek is verschenen, dus met het oudste boek per schrijver bovenaan en het meest recent verschenen boek onderaan. We noemen dit de chronologische lijst.