Braille Autoriteit krijgt een vervolg

Het Besluitvormend Comité van de Braille Autoriteit organiseerde op 4 oktober 2021 een (online) vergadering, waarvoor alle oorspronkelijke convenanthouders waren uitgenodigd. Er is overlegd over de toekomst van de Braille Autoriteit. Uitkomst over de gehele breedte is dat de organisaties vinden dat de Braille Autoriteit moet worden voortgezet en dat de huidige constructie en het bijbehorende afsprakenkader grotendeels voldoet. Voorgesteld is om het bestaande convenant te voorzien van een addendum om de afspraken en werkwijze te actualiseren en te laten gelden vanaf 1 januari 2022 en verder.

Over dit addendum is inmiddels overeenstemming bereikt en ligt nu voor ter ondertekening. U vindt het addendum hier

Op 1 maart is bekend welke organisaties de verlengde samenwerking ondersteunen. Dan zullen ook de namen, contactpersonen en adressen op de website braille-autoriteit.org worden geactualiseerd. Op deze website vindt u ook het convenant dat de basis is van de oprichting van de Braille Autoriteit.