Braille

Informatie over het brailleschrift, Louis Braille, braille leren, waar en hoe u brailleboeken kunt krijgen en hoe ze gemaakt worden, enz. Vereniging Onbeperkt Lezen heeft twee actieve werkgroepen op het gebied van braille: Braille Kenniscentrum en Kwaliteitsbewaking, Braille Educatie en Promotie.   

 

Brailleboeken - algemene collectie - kranten en tijdschriften

Het aanvragen van boeken en tijdschriften in Nederland gaat via Stichting Aangepast Lezen. De boeken (algemene collectie) zijn digitaal gemaakt en worden op verzoek van een braillelezer geprint en toegezonden op braille wegwerp papier. De banden worden dubbelzijdig geprint en geniet. De braillelezer hoeft de banden niet terug te sturen. Na het boek te hebben gelezen kan het gewoon in de oud-papierbak. Voor alle vragen over de collectie, het aanvragen van brailleboeken- en tijdschriften, reliƫfkaarten en nog veel meer kunt u terecht bij Bibliotheekservice Passend Lezen, tel. 070 33 81 500, internet passendlezen.nl

School-, en studie-, vakboeken en bladmuziek in braille

Het aanvragen in braille van school- en studieboeken gaat via Dedicon Educatief. Behalve uitgeprint braille, levert Dedicon de school- en studieboeken als tekstbestand voor op de computer met braille leesregel. Naast deze dienstverlening zorgt Dedicon Educatief ook voor de omzetting naar braille van vak- en cursusboeken. Dit zijn boeken die men nodig heeft voor de uitoefening van een beroep of bijv. een bijscholingscursus. Ook levert Dedicon bladmuziek in braille. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dedicon Eductief, tel. 0486 486 486.

Braille producenten

In Nederland zijn twee braille producenten die boeken en tijdschriften maken, te weten: de CBB en Dedicon. Zij maken boeken en tijdschriften in opdracht van Bibliotheekservice Passend Lezen.

 

Christelijke lectuur

Bij de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, is ook christelijke lectuur in aangepaste leesvormen verkrijgbaar, zoals de verschillende vertalingen van de Bijbel, kranten, tijdschriften, psalmboeken, liedbundels en bijbelse dagboeken.