Braille

Mensen die blind zijn kunnen op twee manieren lezen: met braille of met gesproken tekst. Wilt u meer weten over braille of over braille leren op latere leeftijd? Lees dan hier verder. Bibliotheekservice Passend Lezen heeft een collectie brailleboeken. Deze boeken (banden) worden op verzoek van een lezer uitgedraaid via een brailleprinter en via de post verzonden. De banden hoeven niet teruggestuurd te worden, omdat het boek digitaal is opgeslagen bij Dedicon. De banden kunnen na lezing in de oud-papierbak, niemand anders heeft er iets aan. De informatie op een pc, laptop enz. kan in braille worden gelezen met een leesregel. De instellingen voor revalidatie en advies Bartiméus en Visio geven o.a. informatie over het werken met een braille leesregel. Ook zijn hier mogelijkheden om braille te leren. Voor het omzetten van brieven, teksten, menukaarten enz. kunt u terecht bij Dorestad services.

De Braille Autoriteit

In de braille-autoriteit werken Nederlandse en Vlaamse niet-commerciële instellingen samen om effectieve, breed gedragen standaarden te creëren voor brailleschrift voor het hele Nederlandse taalgebied.

De organisaties die in Nederland en Vlaanderen betrokken zijn bij het lezen, produceren en onderwijzen van braille werken samen in de braille-autoriteit met als doel:

  • Het ontwikkelen en vastleggen van de braillestandaarden.
  • Het uitbrengen van een braillekeurmerk met een bijbehorende kwaliteitsmonitor.
  • Het verspreiden van de kennis over en van het brailleschrift in al zijn aspecten.
  • Het waarborgen van de betrokkenheid van de braillegebruikers.

6-punts braille

De werkgroep 6-punts braille ging al in 2017 aan de slag met diverse wijzigingsverzoeken. Negen wijzigingen werden doorgevoerd en gepubliceerd op 1 april 2018 in een nieuwe versie van de 6-punts standaard. Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe versie van de standaard met de bedoeling dat deze versie (2019) er weer een aantal jaar tegen kan. Tot 1 november 2018 kunnen nog wijzigingsvoorstellen worden gedaan. De werkgroep zal die dan behandelen in de daaropvolgende maanden.

In de werkgroep 6-punts is ook aan de orde gekomen dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan over de opmaak van braille. Vanuit de Braille Autoriteit wordt bekeken wie deze dialoog tussen gebruikers en producenten kan organiseren om zo tot uniforme afspraken te komen.

Op de website van de Braille Autoriteit. kunt u lezen welke wijzigingen zijn doorgevoerd sinds april 2018.