Braillepluim

Met de braillepluim wil Vereniging Onbeperkt Lezen de aandacht vestigen op het belang van het brailleschrift voor mensen met een visuele beperking. De braillepluim wordt jaarlijks uitgereikt op of rondom 4 januari, geboortedatum van de uitvinder Louis Braille en tevens Wereldbrailledag. De toekenning van de braillepluim is een idee van de ledenwerkgroep braille Educatie & Promotie van Vereniging Onbeperkt Lezen. Het schrift dateert al van 1829, maar het belang van braille is anno 2023 onveranderd. Zo zegt een braille lezend lid van de Vereniging Onbeperkt Lezen: “Zonder braille zou ik mij analfabeet voelen.”

Suggesties voor een organisatie of persoon die in aanmerking kan komen voor de braillepluim kunnen worden doorgegeven aan Info

In 2023 werd de braillepluim uitgereikt aan de gemeente Den Haag voor hun project "Braille op de Pier"

In 2022 werd de braillepluim uitgereikt aan KLM voor het verstrekken van informatie in braille aan passagiers.

In 2021 werd de braillepluim uitgereikt aan Staatbosbeheer voor het verstrekken van informatie in braille en reliëfkaarten bij een wandelroute op de Veluwe (Hoog Buurlo).

In 2020 werd de braillepluim uitgereikt aan 2020 aan ProRail voor het toepassen van braille informatie bij de trappen en perrons van grote stations in Nederland.

In 2019 werd de eerste braillepluim uitgereikt aan Angelien van Zeijl. Zij bedacht ‘Het Samenleesmomentje’, dat bestaat uit een brailleversie van een kinderboek naast het gewone, gedrukte boek.