Braille Autoriteit

Er zijn in 6-punts braille maar 64 verschillende braillekarakters mogelijk; in 8-punts 256, maar nog altijd veel te weinig om alle letters, cijfers, leestekens, symbolen, enz. die voorkomen in gedrukt zwartschrift weer te geven. Bovendien zijn er braillekarakters (nodig) die niet in het zwartschrift bestaan, zoals het cijferteken, hoofdletterteken, permanent hoofdletterteken, benadrukkingsteken, alfabetwisselingsteken en het herstelteken.

Het is dus belangrijk dat er goede afspraken en richtlijnen gemaakt worden die het gebruik van deze karakters vastleggen – en dat die afspraken voor iedereen gemakkelijk te vinden zijn.

In de Braille Autoriteit werken niet-commerciële instellingen samen om effectieve, breed gedragen standaarden te creëren voor brailleschrift voor het hele Nederlandse taalgebied. Deze organisaties, die in Nederland en Vlaanderen betrokken zijn bij het lezen, produceren en onderwijzen van braille, werken samen in de Braille Autoriteit met als doel:

- Het ontwikkelen en vastleggen van de braillestandaarden.
- Het uitbrengen van een braillekeurmerk met een bijbehorende kwaliteitsmonitor.
- Het verspreiden van de kennis over en van het brailleschrift in al zijn aspecten.
- Het waarborgen van de betrokkenheid van de braillegebruikers.

De Braille Autoriteit (opgericht op 12 december 2017 met de ondertekening van een heus convenant) biedt een platform om die afspraken te maken. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Braille Autoriteit: braille-autoriteit.org.