Leesbeperkingen

Er zijn verschillende aanleidingen waarom het lezen van gedrukte en geschreven tekst moeilijk of onmogelijk is. De belangrijkste reden is omdat iemand blind is of slechtziend. Maar er zijn ook andere redenen waarom het lezen van een boek, krant of tijdschrift lastig is. Bijvoorbeeld bij dyslexie of als gevolg van hersenletsel. Maar lezen van een kan ook lastig zijn voor mensen met een motorische beperking, die geen boek of krant kunnen vasthouden.

Blijven lezen

Voor iedereen, ook als je een leesbeperking hebt, is het mogelijk te lezen. Dit kan door gebruik te maken van hulpmiddelen en/of aangepaste leesvormen. Als lezen moeizamer wordt zijn er hulpmiddelen zoals leesbrillen en vergrotingsapparatuur. Voor mensen die niet (meer) kunnen zien, is er braille of gesproken lectuur. Voor mensen die moeite hebben met de kleine lettertjes zijn er ook boeken in grote letter gedrukt. Voor mensen met dyslexie of afasie is het vaak prettig om naast de gedrukte tekst ook de gesproken versie te beluisteren. Tal van mogelijkheden dus. Lezen kan dus op vele manieren.

Waar kun je terecht voor aangepaste lectuur

 Voor aangepaste lectuur kunt u in Nederland terecht bij:

  • Gesproken- en brailleboeken, tijdschriften en kranten bij Bibliotheekservice Passend Lezen
  • Schoolboeken, studie- en vakliteratuur in gesproken leesvorm, braille en vergroot bij Dedicon Educatief
  • Boeken in grote letter zijn te verkrijgen bij de Openbare Bibliotheken
  • Jeugdboeken in verschillende leesvormen zijn ook te verkrijgen bij Passend Lezen. 

Aangepaste christelijke lectuur is te verkrijgen bij de CBB, te Ermelo.

Leeshulpmiddelen

Er zijn veel verschillende leveranciers van hulpmiddelen, zoals vergrotende leesloeps, loeps met verlichting, apparaten die tekst inscannen en voorlezen, enz. Om te achterhalen wat voor u de beste oplossing is om te kunnen blijven lezen, kunt u advies krijgen bij Visio en Bartiméus. U kunt contact met deze instellingen opnemen om een afspraak te maken of om te horen waar in uw omgeving een inloopcentrum is waar u al deze hulpmiddelen kunt uitproberen.