Technisch leesprobleem

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wèl belemmeren. Dit is het geval als het technisch lezen onevenredig veel aandacht en energie vraagt, zoals bij een kind met dyslexie. Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen. Gesproken lectuur kan hierbij helpen. Veel dyslectici zijn gebaat bij het zogenaamde combinatie-lezen, het gedrukte boek lezen (de woorden zien) en tegelijkertijd de tekst voorgelezen horen. Het is niet mogelijk om zowel het gedrukte boek samen met een gesproken tekst-cd te kopen of te lenen. Lees meer over leeshulpmiddelen  Zie hier het filmpje waarin mensen met dyslexie vertellen over de problemen waar zij mee te maken hebben 

 

Of lees of beluister het persoonlijk verhaal van Michel du Monde een man van 33 jaar met dyslexie die een dagboek bijhoudt.