Afasie en lezen

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Jaarlijks worden ongeveer 130.000 Nederlanders getroffen door hersenletsel. Mensen die als gevolg van hersenletsel moeite hebben met lezen, ervaren drempels om het lezen weer te gaan oppakken. Het is gebleken dat veel mensen baat hebben om bij het lezen van het gedrukte boek tegelijkertijd de gesproken tekst te beluisteren. 

De Vereniging heeft er voor gezorgd dat er een (kleine) nieuwe collectie "makkelijk lezen boeken" te leen is. De boeken zijn verdeeld in drie moeilijkheidsgraden. Bij de collectie hoort een folder met de inhoudsbeschrijvingen. Zo zijn de eenvoudjgste boeken, fotoboeken met een korte tekst erbij. Er kan worden geoefend met kijken, begrijpen en luisteren. De speciale Afasie boeken is op dit moment te leen in de bibliotheek van   's-Hertogenbosch . Een jaar lang was de afasie-collectie te leen in de bibliotheek van de Haarlemmermeer. Lees hier de eindrapportage.

De cd's met gesproken tekst kunnen ook afzonderlijk geleend kunnen worden via Bibliotheekservice Passend Lezen. Voor het lenen van gesproken boeken kunnen mensen met afasie een lidmaatschap aangaan bij Bibliotheekservice Passend Lezen . De gesproken boeken worden op een cd toegestuurd maar kunnen ook worden gestreamd. De lijst met speciale afasie audio-boeken vindt u hier

Titellijst boeken (+ cd) voor mensen met afasie bibliotheek Den Bosch