Afasie en lezen

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Jaarlijks worden ongeveer 130.000 Nederlanders getroffen door hersenletsel. Mensen die als gevolg van hersenletsel moeite hebben met lezen, ervaren drempels om het lezen weer te gaan oppakken. Het is gebleken dat veel mensen baat hebben om bij het lezen van het gedrukte boek tegelijkertijd de gesproken tekst te beluisteren. 

De Vereniging heeft er voor gezorgd dat er een (kleine) nieuwe collectie "makkelijk lezen boeken" is. De boeken zijn verdeeld in drie moeilijkheidsgraden. Bij de collectie hoort een folder met de inhoudsbeschrijvingen. Zo zijn de eenvoudigste boeken, fotoboeken met een korte tekst erbij. Er kan worden geoefend met kijken, begrijpen en luisteren. Boeken met CD (gesproken tekst) waren als proef geplaatst in twee bibliotheken in Nederland. De collecties afasieboeken met CD's zijn in 2020 geschonken aan het Afasiecentrum Eindhoven en de Stichting Afasietherapie Amsterdam.

De cd's met gesproken tekst kunnen ook afzonderlijk geleend kunnen worden via Bibliotheekservice Passend Lezen. Voor het lenen van gesproken boeken kunnen mensen met afasie een lidmaatschap aangaan bij Bibliotheekservice Passend Lezen . De gesproken boeken worden op een cd toegestuurd maar kunnen ook worden gestreamd. De lijst met speciale afasie audio-boeken vindt u hier