Schrijversdagen

In afstemming met de ledenwerkgroep Schrijversdag organiseert Vereniging Onbeperkt Lezen elke twee jaar de Schrijversdag in de Jaarbeurs in Utrecht. Op deze dag treft een grote groep leden elkaar om die dag 3 tot 4 schrijvers te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over het schrijversvak in het algemeen en specifiek over de boeken die ze geschreven hebben. De volgende Schrijversdag staat gepland op zaterdag 22 april a.s in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht.

Daarnaast organiseert de Vereniging ook regelmatig online schrijversontmoetingen.

Wij organiseren deze ontmoetingen in samenwerking met de Schrijverscentrale. 

Ledendagen 

Ieder jaar wordt er een Ledendag in combinatie met de Algemene Ledenvergadering gehouden op de meest centrale plek van Nederland: het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. Tijdens deze ledendagen worden er lezingen of presentaties gegeven. Ook is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.