De vereniging geeft informatie over het lezen in aangepaste leesvorm en verwijst naar de juiste adressen. Voor het lenen van gesproken (audio) lectuur en braille kan men terecht bij Bibliotheekservice Passend Lezen

      Voor informatie over studie- en schoolboeken in aangepast leesvorm kunt u terecht bij Dedicon

      Voor boeken in grote letters kunt u terecht bij de Openbare Bibliotheek.

      Voor meer informatie over braille lees verder