Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Meer informatie Ja Nee

Projecten vanuit de Vereniging

 

Project V1 – Intensiveren PR

Met een unaniem besluit is op zaterdag 13 juni 2015 door de algemene ledenvergadering besloten de naam van de Vereniging te wijzigen van NLBB Vereniging van Leesgehandicapten in Vereniging Onbeperkt Lezen. Met deze nieuwe naam wordt beter duidelijk waar de Vereniging voor staat en daarmee hopen we meer mensen aan de Vereniging te binden. Samen met communicatie- en mediabureau BBK | Door Vriendschap Sterker is een pr- en communicatieplan gemaakt op basis waarvan de naam en positie  van de Vereniging beter bekend kan worden gemaakt. 

Project V2 – Schrijversdag 2015

Eenmaal in de twee jaar organiseert de Vereniging de zogenaamde Schrijversdag in de Jaarbeurs te Utrecht. Dit is een literair evenement in het kader  van leesbevordering speciaal ten behoeve van mensen die zijn aangewezen op aangepaste leesvormen. Leden hebben gratis toegang tot dit evenement. De meest recente Schrijversdag vond plaats op 7 maart 2015. De volgende Schrijversdag vindt plaats in maart 2017, tijdens de Boekenweek.

Project V 3 - Boek op Verzoek

Als een proefproject is dit jaar het project “Boek op Verzoek” geïntroduceerd. Het omvat een nieuwe service voor de leden – het mogelijk maken om specifieke aanvragen van braille- en gesproken boeklezers alsnog te laten produceren. Met dit project wil de Vereniging toetsen of er behoefte is om, aanvullend op het aanbod van Aangepast Lezen, specifieke verzoeken te honoreren. Het gaat om boeken die worden omgezet in gesproken vorm of in een braille. Om het project goed te laten verlopen heeft het bestuur een reglement vastgesteld. Tot uiterlijk 1`april 2015 konden leden schriftelijk per mail of per brief een gemotiveerde voordracht bij ons indienen voor de specifieke boektitel die men omgezet wilde hebben. In het proefproject was budget beschikbaar om maximaal 5 aanvragen te honoreren. Er zijn uiteindelijk tien titels ingediend, waaruit een speciaal daarvoor ingestelde jury de vijf titels heeft gekozen. Na afloop van het proefproject zal het proces worden geëvalueerd en zal een besluit worden genomen of en in welke vorm dit een terugkerende service voor onze leden zal gaan worden

Project V 4 - Ledengeschenk

Elk jaar wordt een speciale boektitel geselecteerd die aan alle leden op daisy-cd als ledengeschenk wordt toegestuurd en mag worden behouden. Dit jaar is gekozen voor Headhunters van schrijver Jo Nesbo. De boektitel van het ledengeschenk 2016 is nog niet bekend.

Project  V 5 – Promotie van het boek Op Weg naar Braille

Tijdens het braillesymposium in november 2013 lanceerde de Vereniging het boek Op Weg naar Braille. ‘Op weg naar braille’ is een eerste kennismaking met het brailleschrift. Het boek geeft informatie over het leren van braille en bevat enkele eerste voelbare braille-oefeningen en adressen. Met een continue campagne willen wij dit boek, verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel, onder de aandacht brengen onder de doelgroep blinden en zeer slechtzienden. 

Project  V 6 – Lees- en voorleesfeesten

De Vereniging wil het lezen bevorderen van kinderen met een visuele beperking. In dat kader organiseert de Vereniging bijeenkomsten waarin kinderboekenschrijvers een optreden verzorgen voor de kinderen en waarbij gelegenheid is voor ontmoeting. In 2015 is een (voor)leesfeestje gepland op 17 oktober in het MuZIEum te Nijmegen. De kinderen zullen via het onderwijs (Bartiméus en Visio) over het voorleesfeest worden geïnformeerd. Stichting Aangepast Lezen is aanwezig om informatie te geven over hun dienstverlening voor de jeugd en de bestaande collectie leesboeken voor de kinderen.

Project V 7 – Lezen met afasie 

Om een beter en herkenbaar aanbod te realiseren voor lezers met afasie is een werkgroep samengesteld. Als eerste wordt geïnventariseerd welke boektitels kunnen worden aangeboden. In een later stadium wordt via een proefproject in een nog uit te werken vorm in 2 openbare bibliotheken beschikbaar gesteld. Ook zal er een folder worden gemaakt met informatie over afasie en lezen.