Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Meer informatie Ja Nee

Projecten van derden

 

Project D1 – Impuls aan CPNB actie Nederland Leest

Tijdens de landelijke campagne Nederland Leest wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over één bepaald boek. Leden van de openbare bibliotheek ontvangen dit boek in de maand november. In 2015 is dat een verhalenbundel van A.L. Snijders met een staalkaart van korte verhalen uit de Nederlandstalige geschiedenis. Speciaal in dit jubileumjaar verschijnt er in elke provincie een aparte editie: de Nederland Leest-bundeling, aangevuld met korte verhalen uit de regio. De Vereniging financiert samen met Fonds XL de grote letter editie van de CPNB-actie Nederland Leest.  

Project D 2 – SAL-promotiekisten voor jeugdboeken voor blinde en zeer slechtziende kinderen

De Vereniging ziet graag dat de dienstverlening van Stichting Aangepast Lezen voor de jeugd beter bekend wordt bij de ouders/verzorgers en leerkrachten/begeleiders. Daartoe zijn met financiële steun van de Vereniging 12 promotiekisten samengesteld, die zijn uitgeleend aan de scholen van Visio en Bartiméus om het vrijetijds-lezen onder blinde en slechtziende kinderen te promoten.

Project D 3 – Impuls aan CPNB actie Kinderboekenweekgeschenk

De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende week van 10 dagen in september en oktober  ter promotie van het (Nederlandse) kinderboek. Tijdens deze week geven participerende boekwinkels bij besteding van een bepaald bedrag aan kinderboeken  het Kinderboekenweekgeschenk, een uitgave van de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) cadeau. Sinds enkele jaren wordt dit Kinderboekenweekgeschenk ook in een uitgave met een speciaal dyslexie lettertype uitgevoerd, dat verkrijgbaar is bij de speciale kinderboekhandel. De Vereniging bekostigt samen met Fonds XL deze speciale uitgave. 

Project D 4 – Leesbevordering kinderen met dyslexie

De Vereniging wil graag het lezen bevorderen van kinderen met dyslexie. Wanneer zich extern kansen aandienen om hier een impuls aan te geven dan is de Vereniging bereid hier medewerking aan te verlenen.

Project D 5 - Promotie project Leesbevordering zeer slechtziende kinderen via tablets

Met steun van Fonds XL is men bij onderwijsinstelling Bartiméus gestart met een project dat het leren en lezen vanaf een tablet gaat realiseren en uitbreiden voor zeer slechtziende kinderen die thans nog zijn aangewezen op (beeldscherm) vergrotingen. De Vereniging wil de promotie rondom dit project - zodra er resultaten zijn – mede organiseren. 

Project D 6  - Promotie extra titels Dedicon project Jumbo Letter

Voor kinderen is het belangrijk om op school mee te kunnen praten over boeken die iedereen leest. Dat geldt ook voor slechtziende kinderen van 8 tot 12 jaar. Met financiële steun van onder andere de Vereniging ontwikkelde Dedicon een collectie van bijna honderd jeugdboeken met extra grote letters. Allemaal titels die kinderen graag lezen van schrijvers zoals Roald Dahl, Paul van Loon, Jacques Vriens, Selma Noort en Marion van de Coolwijk. Lenen kan kosteloos via www.superboek.n. lDe Vereniging ondersteunt de promotie van het gebruik van deze Jumboletterboeken, bijvoorbeeld via een informatiemarkt op  voorleesfeesten en het bekostigen van de leskisten die binnen het onderwijs zijn verspreid.

Project D 7 - Zelfleermethode braille

Vereniging Onbeperkt Lezen ondersteunt (financieel) het project “Zelfstudie braille” dat het expertisecentrum van Visio in 2014 is gestart. Om de geboortedag van Louis Braille te herdenken, is 4 januari uitgeroepen tot Wereld Braille Dag. Dit project moet leiden tot een methode waarbij cliënten de mogelijkheid krijgen om sneller en zelfstandiger braille te leren lezen en schrijven in hun eigen woonomgeving en in hun eigen tempo. De Vereniging ondersteunt dit project omdat in de achterban (vormgegeven in de werkgroep Braille Educatie) al jarenlang de wens leeft om in Nederland een zelfleermethode braille te introduceren.